Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ακύρωση της αρ. πρωτ. 18291/15-10-2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
11-11-2013

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του Επίκουρου Καθηγητή κ. Χριστόφορου Νίκου, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour», ακυρώνεται η με αρ. πρωτ. 18291/15-10-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, για τους λόγους που επικαλείται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο με αρ. πρωτ. 20002/6-11-2013 έγγραφό του.

e-max.it: your social media marketing partner