Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ηλεκτρονική Καταγραφή Ωρών και Ηλεκτρονικές Εντολές Πληρωμής
07-11-2013

Σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13-2-2013) και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου της (Αριθμ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12-04-2013), με το έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 10861/6-6-2013 σας ενημερώσαμε για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης, το οποίο σχεδιαζόταν προκειμένου να χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή των Φύλλων Χρονοχρέωσης (Δ10) και των αντίστοιχων Εντολών Πληρωμής (Έντυπα Ο7, Ο8 ή Ο9).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://webrescom.rc.uoi.gr/ είναι πλέον διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία, πέραν της λοιπής παρακολούθησης των έργων, παρέχει τη δυνατότητα:

 

 1. της ηλεκτρονικής καταχώρησης των ωρών ανά έργο/σύμβαση,
 2. της ηλεκτρονικής καταχώρησης εντολών πληρωμής ανά έργο.

Παρακαλούμε στο εξής να χρησιμοποιείτε την εν λόγω πλατφόρμα για την καταγραφή των ωρών και την υποβολή ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

 

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Φύλλων Χρονοχρέωσης παρέχει τις ακόλουθες διευκολύνσεις:

 

 • Παρέχει ενσωματωμένους ελέγχους για τις επίσημες αργίες.
 • Έχει ενσωματωμένους ελέγχους ορίων ημερήσιας, εβδομαδιαίας και ετήσιας απασχόλησης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που αφορούν την απασχόληση στα έργα ΕΣΠΑ, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Έργα (FP7, Life, κλπ).
 • Υπολογίζει αυτόματα το κόστος κάθε πληρωμής, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης και το ωρομίσθιο κάθε απασχολούμενου.
 • Παράγει συνολικά φύλλα χρονοχρέωσης κατά σύμβαση, έργο και απασχολούμενο.
 • Διασφαλίζει την ορθότητα και συμβατότητα όλων των τηρούμενων στοιχείων.
 • Μειώνει το φόρτο και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λαθών κατά τη διαδικασία συλλογής, συμπλήρωσης, ελέγχου και επεξεργασίας στοιχείων.
 • Αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο υποβοήθησης του έργου των Επιστημονικώς Υπευθύνων κατά τη διαδικασία καταγραφής και παρακολούθησης των ωρών.
 • Αξιοποιείται για την αυτόματη παραγωγή και υποβολή ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής, διασφαλίζοντας την συμβατότητα των επιμέρους στοιχείων.
 • Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη γραφειοκρατία που επιβάλλεται από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

 

 Οι διαθέσιμες επιλογές της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρησης των ωρών εργασίας και της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής αναλύονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο με Αρ. Πρωτ:20090/7-11-2013.

e-max.it: your social media marketing partner