Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασία επιλογής επαληθευτών έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
01-02-2019

Επισυνάπτεται η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την διαδικασία επιλογής επαληθευτών στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία"

e-max.it: your social media marketing partner