Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τροποποίηση εντύπου "Aτ.01γ-Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου"
28-01-2019

Τροποποιήθηκε το έντυπο "Aτ.01γ-Αίτηση Ορισμού Αναπληρωτή Επιστημονικώς Υπευθύνου" λόγω της αναγκαιότητας ξεχωριστής έγκρισης του Αναπληρωτή
Επιστημονικώς Υπευθύνου από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για κάθε έργο. 

e-max.it: your social media marketing partner