Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Έντυπα στο πλαίσιο της αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΛΚΕ από ISO 9001:2008 σε ISO 9001:2015
23-01-2019

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναμόρφωσης και αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ISO 9001:2008 στο ISO 9001:2015 και αναμένεται η Πιστοποίησή του κατά ISO 9001:2015 από εξωτερικούς επιθεωρητές με πεδίο εφαρμογής τη «Διαχείριση Ερευνητικών, Τεχνολογικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων».

 

Στη διαδικασία αναμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη και το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, το οποίο ενσωματώνεται σταδιακά στο σύστημα διαχείρισης μέσω των διαδικασιών, εντύπων και οδηγιών εργασίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ στη συνεδρίασή της 89/23-1-2019 ενέκρινε την αναμόρφωση και αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το πρότυπο ISO 9001:2008 στο πρότυπο ISO 9001:2015, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 

1. Εγχειρίδιο Ποιότητας:

Έγινε αναμόρφωση του Εγχειριδίου Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015.

 

2. Διαδικασίες:

Αναμορφώθηκαν οι υφιστάμενες διαδικασίες και προστέθηκαν νέες διαδικασίες.

 

3. Πρότυπα Έντυπα:

Αναμορφώθηκαν τα διοικητικά έντυπα, τα οικονομικά έντυπα, καθώς επίσης και τα έντυπα αιτήσεων. Οι νέες εκδόσεις των εντύπων αυτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa).

 

4. Οδηγίες Εργασίας:

Αναμορφώθηκαν οι οδηγίες εργασίας και πραγματοποιήθηκαν αλλαγές που αντανακλούν τις πρόσφατες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι νέες εκδόσεις των οδηγιών αυτών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies).

 

5. Οδηγία Εργασίας για Μετακινήσεις:

Επισημαίνεται ότι προστέθηκε μια νέα Οδηγία Εργασίας, η Οδηγία «Οδ2.26-Μετακινήσεις μελών ομάδας έργου», η οποία αναλύει τη διαδικασία των μετακινήσεων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων του ΕΛΚΕ, και η οποία ενσωματώνει τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον τομέα των μετακινήσεων.

Σχετικά έντυπα της οδηγίας εργασίας αυτής είναι τα ακόλουθα:

  • «Ατ.05α-Αίτηση Άδειας Μετακίνησης για Υπηρεσιακούς Λόγους»
  • «Ατ.05β-Άδεια για Μετακίνηση στο πλαίσιο έργου του ΕΛΚΕ»
  • «Ατ.06-ΑίτησηΜετακίνησηςΕξωτερικώνΣυνεργατώνΧωρίςΑμοιβή»
  • «O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»
  • «O.14α-ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»
  • «O.14β-ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ»
  • «O.14-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ»

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε από τούδε και στο εξής όπως χρησιμοποιείτε από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ τις τελευταίες εκδόσεις των Εντύπων (http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa) και των Οδηγιών (http://www.rc.uoi.gr/index.php/odigies).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner