Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» - Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Μετάπτωση Δεδομένων
11-01-2019
Σχετ.:
  1. Έγγραφο 18847/2-10-2018
  2. Έγγραφο 28051/28-12-2018

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων υπ’ αριθμ . πρωτ. 18847/2-10-2018 (βλ. https://tinyurl.com/ydcofdh3 ) και 28051/28-12-2018 (βλ. https://tinyurl.com/y8dnch9f), αναφορικά με τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλέψεων των άρθρων 1 και 2 του Ν.4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Έχει υλοποιηθεί ήδη η 1η δοκιμαστική μετάπτωση των δεδομένων των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στο ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  2. Την περίοδο αυτή πραγματοποιείται έλεγχος των δεδομένων αυτών και προσαρμογή της διαδικασίας μετάπτωσης, προκειμένου να μην υπάρχουν λάθη. Την ερχόμενη Τετάρτη, 16/1/2019 θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δεδομένων και η προσαρμογή της διαδικασίας μετάπτωσης για τη διόρθωση ενδεχόμενων λαθών, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η 2η δοκιμαστική μετάπτωση.
  3. Έως την επόμενη Παρασκευή, 18/1/2019, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η οριστική μετάπτωση των δεδομένων των έργων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου στο ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της διαδικασίας μετάπτωσης και συνένωσης των δεδομένων των δύο πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης και τις αλλαγές που επέρχονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ λόγω της πλήρους εφαρμογής των προβλέψεων του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ετήσιοι προϋπολογισμοί, αναλήψεις υποχρεώσεων, νέα διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών), ζητούμε την κατανόησή σας για τις καθυστερήσεις που τυχόν θα προκύψουν στις διοικητικές και οικονομικές συναλλαγές των υλοποιούμενων έργων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και

Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner