Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Έκδοση Εντύπων Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών, Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων, O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
21-11-2018

Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.5-Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών,  Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων, O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και O.06-EΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ.

Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 21/11/2018

e-max.it: your social media marketing partner