Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Έκδοση Εντύπων Δ.8 Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών, Δ.12α Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας και νέο Έντυπο Δ.3 Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης
19-11-2018

Σας πληροφορούμε πως έχουν αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας τα έντυπα Δ.8 Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών & Δ.12α Πρόταση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας, καθώς επίσης πως έχει αναρτηθεί το νέο έντυπο Δ.3-Αίτηση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η ισχύς των εντύπων ορίζεται στις 20/11/2018

e-max.it: your social media marketing partner