Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17033/5-9-2013
10-10-2013

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αιτήματος του κ. Αριστείδη Λύκα, Επιστημονικά Υπευθύνου του προγράμματος με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION», παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 17033/5-9-2013 έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013.

e-max.it: your social media marketing partner