Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος
29-03-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στο κτίριο που στεγάζεται η Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο των εργασιών του έργου «Συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Παν/μίου Ιωαννίνων».

Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των διακοπών ρεύματος και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ (Servers, Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός και συστήματα λογισμικού), τα ηλεκτρονικά συστήματα της υπηρεσίας μας θα παραμείνουν κλειστά κατά το χρονικό διάστημα από Μ. Δευτέρα 02/04/2018 και ώρα 11:00 έως και την Μ. Τρίτη 03/04/2018 και ώρα 11:30.

Για τους παραπάνω λόγους, σας ενημερώνουμε πως κατά τη διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος όπου τα ηλεκτρονικά συστήματα θα είναι εκτός λειτουργίας, δεν θα είναι εφικτή η πλήρης εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας.

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

 

Γεώργιος Ντέτσικας

e-max.it: your social media marketing partner