Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα έκδοση εντύπου Ατ.11- Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου - Έναρξη Ισχύος 30/11/2017
30-11-2017

Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο Ατ.11 - Υποβολή Πρότασης για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με το εξής έντυπο:

  • Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 5) ορίζεται στις 30/11/2017

e-max.it: your social media marketing partner