Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέο Έντυπο - Δ.2α-Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου
11-10-2017

Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στη περοχή "Έντυπα" έχει αναρτηθεί ένα νέο διοικητικό έντυπο:

  • Δ.2α - Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω εντύπου είναι 10/10/2017.

e-max.it: your social media marketing partner