Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Εγκύκλιος για την υποβολή στοιχείων αρμοδίων επικοινωνίας για τη σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων ΔΠΚ και ΔΟΣ
30-06-2017

Αγαπητές, Αγαπητοί,

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο για ενημέρωση. Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Αρχής (http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/pothen2017/egyklios_ilektronikis_ypovolis_katalogon_dpk_kai_dos_2017.pdf).

Φανή Δάμπα

Γραμματειακή Υποστήριξη και Συντονισμός των Δράσεων ΣυνόδουΠροέδρων &

Γραμματέων των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας των Πανεπιστημίων

e-max.it: your social media marketing partner