Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανακοίνωση Προέδρου Αρχής για καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ (30/06/2017)
27-06-2017

Αγαπητές, Αγαπητοί,

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που επισυνάπτεται και η οποία είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο της Αρχής (βλ. http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/pothen2017/anakoinosi27-6-2017.pdf ), ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ από τους υπόχρεους παραμένει η 30η/06/2017.

 

Φανή Δάμπα

Γραμματειακή Υποστήριξη και Συντονισμός των Δράσεων ΣυνόδουΠροέδρων &

Γραμματέων των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας των Πανεπιστημίων

e-max.it: your social media marketing partner