Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)
08-06-2017

Παρακαλώ λάβετε γνώση για το θέμα της υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες) από την ακόλουθη ενημέρωση εκ μέρους της Συνόδου των Πρυτάνεων.

***********

Την Τρίτη 6/6/2017 η Πρύτανις και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου μαζί με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Γεώργιο Παντελή για διευκρινίσεις επί της υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας όπως αυτή προέκυψε από έγγραφο του ιδίου μετά από σχετική ερώτηση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κυπριανίδου.

Ο κ. Παντελής τόνισε:

1.       Όπως προκύπτει από το έγγραφό του, υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ υπέχουν οι επιστημονικά υπεύθυνοι καθώς και τα μέλη επιτροπών παραλαβής και ενστάσεων έργων που δεν αποτελούν δράσεις κρατικών       ενισχύσεων αλλά και έργων που έχουν υλοποιηθεί με ίδια μέσα.

2.       Η υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ, σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Παντελή, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για τα έτη 2013 και 2014. 

3.       Δεν γνωρίζει αν θα υπάρξει εκ νέου παράταση για την υποβολή ΔΠΚ πέραν της ισχύουσας καταληκτικής ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου 2017.

Συνεπώς, με δεδομένο ότι κάθε υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ πρέπει να υποβάλλει ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ εντός 90 ημερών από τη ανάληψη υποχρέωσης διακρίνουμε τις εξής δύο περιπτώσεις:

I.  Όσοι με βάση το έγγραφο του κ. Παντελή είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ για το 2015, θα υποβάλλουν ΔΠΚ για τα περιουσιακά τους στοιχεία που κατέχουν την 31η Δεκεμβρίου 2015 με τον χαρακτηρισμό ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ, ώστε να μην υπάρξει πρόστιμο μιας και έχουν παρέλθει οι 90 ημέρες από την ανάληψη υποχρέωσης.Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2017. Οι υπόχρεοι ΔΠΚ για το 2015 θα αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο που θα στείλει κάθε Πανεπιστήμιο προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

II.  Όσοι με βάση το έγγραφο του κ. Παντελή είναι υπόχρεοι υποβολής ΔΠΚ για τα έτη 2016 και 2017, υποβάλλουν για το αντίστοιχο έτος ΔΠΚ ηλεκτρονικά, μέχρι την 30η Ιουνίου 2017, με τον χαρακτηρισμό ΑΡΧΙΚΗ.

Τόσο η κ. Κυριαζοπούλου όσο και ο κ. Πολύζος θα θέλανε να ευχαριστήσουν τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητή Θ. Λαόπουλο και τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου Κ. Γώγο για την σημαντική βοήθειά τους στην επίλυση του εν λόγω θέματος.

Για ό,τι περαιτέρω προκύψει θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για το θέμα.

******************

e-max.it: your social media marketing partner