Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών της Επιτροπής Ερευνών Έτους 2016
24-05-2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών για το έτος 2016, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί για τα προηγούμενα έτη.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Συνεργατών», διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο http://tinyurl.com/lewsgc4 .

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, η διαπίστωση των ελλείψεων και ο σχεδιασμός περαιτέρω ενεργειών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι είναι στη διάθεσή σας οι εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης Συνεργατών των προηγούμενων ετών.

e-max.it: your social media marketing partner