Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα έκδοση εντύπου Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών - Έναρξη Ισχύος 20/02/2017
20-02-2017

Σας πληροφορούμε πως έχει αντικαταστάθεί στην ιστοσελίδα μας το έντυπο

  • Δ.8-Αίτηση Προμήθειας Αγαθών Υπηρεσιών

Η ισχύς της νέας έκδοσης (Έκδοση 8) ορίζεται στις 20/02/2017

Οι αλλεγές που έχουνε γίνει είναι οι εξής:

1. Τροποποίηση Εντύπου Δ8.

2. Εισαγωγή Πεδίων για:
   2.1- Καθαρή Αξία Σύμβασης
   2.2- ΦΠΑ Σύμβασης
   2.3- Συνιολική Αξία Σύμβασης

3. Διόρθωση Ορίων Διεθνούς Διαγωνισμού.

e-max.it: your social media marketing partner