Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016
03-02-2017
ΘΕΜΑ: Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016
Σχετ.:
  1. Ν.4387/2016

 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, αναφορικά με την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων που υπάγονται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, σας ενημερώνουμε ότι ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας του τρόπου εφαρμογής της διάταξης αυτής, δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι απαραίτητες διευκρινιστικές εγκύκλιοι εφαρμογής της και δεν έχουν δοθεί ακόμη οι απαραίτητες διευκρινήσεις σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

 

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΦΚΑ για την υποβολή των ΑΠΔ με τις εισφορές, ενώ επίσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ο τρόπος απόδοσης των σχετικών εισφορών μέσω της πλατφόρμας της ΕΑΠ.

 

Όταν ληφθούν οι αναγκαίες διευκρινιστικές εγκύκλιοι, θα σας ενημερώσουμε για τη μεθοδολογία υπολογισμού και τη διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών των δικαιούχων αμοιβών που θα υπαχθούν στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner