Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Από 30/7/2016 έως και 21/8/2016 το πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίκου Ιωαννίνων θα τεθεί εκτός λειτουργίας
27-07-2016

Σας ενημερώνουμε ότι από 30/7/2016 έως και 21/8/2016 το πληροφοριακό
σύστημα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίκου Ιωαννίνων θα τεθεί
εκτός λειτουργίας, για τους ακόλουθους λόγους:

α) Διενέργειας της τακτικής συντήρησης του εξοπλισμού και του λογισμικού,

β) Προστασία έναντι των πτώσεων τάσεως ή τις διακοπές του ρεύματος, που
είναι ιδιαίτερα συχνές την περίοδο αυτή,

γ) Διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων παροχής
αδιάλειπτης τάσεως.

e-max.it: your social media marketing partner