Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Έντυπα - Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου - Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων - O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - O.08-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
23-05-2016

Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στη περιοχή "Έντυπα" έχουν αντικατασταθεί δύο (2) διοικητικά έντυπα Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου, Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων και τέσσερα (4) οικονομικά έντυπα O.01-ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, O.02-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, O.04-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ, O.08-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ως ακολούθως:

1. Δ.2-Προϋπολογισμός Έργου: Αντικατάσταση του εντύπου Δ.2 που αφορά τον Προϋπολογισμό Έργου.

2. Δ.6-Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων: Αντικατάσταση του εντύπου Δ.6 που αφορά την Κατάσταση Αμειβομένων Τρίτων.

3. O.01-Εντολή Προκαταβολής: Αντικατάσταση του εντύπου Ο.01 που αφορά Εντολές Προκαταβολής.

4. O.02-Απόδοση Προκαταβολής: Αντικατάσταση του εντύπου Ο.02 που αφορά Αποδόσεις Προκαταβολής.

5. O.04-Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Αμοιβών: Αντικατάσταση του εντύπου Ο.04 που αφορά τις Εντολές Πληρωμής και Αποδόσεις Αμοιβών.

4. O.08-Κατάσταση Αμειβόμενων Τρίτων: Αντικατάσταση του εντύπου Ο.08 που αφορά την Κατάσταση Αμειβόμενων Τρίτων.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω εντύπων είναι η Τρίτη 24/05/2016

e-max.it: your social media marketing partner