Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Νέα Έντυπα - Εντολή-Εξουσιοδότηση Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων - Φυσικών Προσώπων & Νομικών Προσώπων
22-04-2016

Σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στη περοχή "Έντυπα" έχουν αναρτηθεί δύο νέα έντυπα αιτήσεων, για την Εντολή-Εξουσιοδότηση Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων Φυσικών Προσώπων & Νομικών Προσώπων ως ακολούθως:

1. Ατ.13α - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΦΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων: Εισαγωγή νέου εντύπου που αφορά την Εντολή-Εξουσιοδότηση Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων Φυσικών Προσώπων.

2. Ατ.13β - Εντολή-Εξουσιοδότηση ΝΠ Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων: Εισαγωγή νέου εντύπου που αφορά την Εντολή-Εξουσιοδότηση Πίστωσης Λογαριασμού Καταθέσεων Νομικών Προσώπων.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω εντύπων είναι η Παρασκευή 22/04/2016

 

 

e-max.it: your social media marketing partner