Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19-04-2016

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο των έργων που διαχειρίζεται, σας ενημερώνει ότι οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά από 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ και άνω, γίνονται υποχρεωτικά κατόπιν κατάρτισης έγγραφης σύμβασης με τον προμηθευτή.

Η διαδικασία για τις προμήθειες από 2.500,00€ (πλέον ΦΠΑ) έως τα όρια του πρόχειρου διαγωνισμού (5.869,00 € πλέον ΦΠΑ) είναι η ακόλουθη:

1) Ο Ε.Υ., μετά από έρευνα τιμών της αγοράς για την συγκεκριμένη προμήθεια, που έχει ως τελική κατάληξη τη λήψη τουλάχιστον 3 προσφορών, διενεργεί την επιλογή του προμηθευτή.

2) Ο Ε.Υ. καταρτίζει σύμβαση με τον προμηθευτή που επέλεξε, σύμφωνα με τα σχέδια συμβάσεων που παρέχει το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ.

3) Ο Ε.Υ. υποβάλει την ανωτέρω σύμβαση εις τριπλούν, συνοδευόμενη από τις προσφορές που συνέλεξε, υπογεγραμμένη από τον επιλεγέντα Προμηθευτή και τον ίδιο, στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ (Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών), προκειμένου στη συνέχεια να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

4) Το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών της Γραμματείας του ΕΛΚΕ ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα σχετικά με την εν λόγω προμήθεια και τη σχετική σύμβαση.

5) Η υπογεγραμμένη σύμβαση αναρτάται στη Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών, ενώ στη συνέχεια ενημερώνεται σχετικά ο Ε.Υ.

6) Μετά την υλοποίηση της προμήθειας, ο Ε.Υ. υποβάλλει στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ (Μονάδα Οικονομικών Συναλλαγών) τα ακόλουθα:

  • το έντυπο «O.05-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το έντυπο «O.10-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ - ΥΛΙΚΑ)» ή το «O.11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» ή το «O.12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ» ανάλογα με το είδος της προμήθειας,
  • αντίγραφο της παραπάνω σύμβασης, και
  • τα σχετικά παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο και δελτίο αποστολής),

7) Η Μονάδα Οικονομικών Συναλλαγών καταχωρεί την Εντολή Πληρωμής στο Πληροφοριακό Σύστημα και την προωθεί στην Μονάδα Λογιστικής Διαχείρισης, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές αναρτήσεις της πληρωμής στη Διαύγεια και το ΚΗΜΔΗΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά υποδείγματα συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων (κ. Γ. Γκανιάτσας, τηλ. 26510-07982, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

 

              OΠρόεδρος

                 Της Επιτροπής Ερευνών

                                                                                     Καθηγητής Τρ. Αλμπάνης

e-max.it: your social media marketing partner