Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης Έτους 2015
12-04-2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας, διενεργεί Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης για το έτος 2015, ως συνέχεια των αντίστοιχων ερευνών που έχουν διενεργηθεί τα προηγούμενα έτη.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας στην περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου «Έρευνα Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης», διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο σύνδεσμο http://goo.gl/forms/qjxfJA7aZk.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επεξεργασία των δεδομένων, η διαπίστωση των ελλείψεων και ο σχεδιασμός περαιτέρω ενεργειών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι είναι στη διάθεσή σας οι εκθέσεις Αποτελεσμάτων Ικανοποίησης Φορέων Χρηματοδότησης των προηγούμενων ετών.

                                                                                                           Ο Πρόεδρος τηε Επιτροπής Ερευνών

 

                                                                                                           Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης                                                                                                                                                   Αναπληρωτής Πρύτανη

e-max.it: your social media marketing partner