Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Προσωρινή αναστολή της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων από 26/1/2016 μέχρι 31/1/2016
25-01-2016

Ανακοίνωση

Προκειμένου η Γραμματεία του ΕΛΚΕ να ανταποκριθεί μέχρι 31-1-2016 στις προβλέψεις  του Ν4354/16-12-2015 που αφορούν στην καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων των έργων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, θα αναστείλει προσωρινά την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων από 26/1/2016 μέχρι 31/1/2016.


Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 του Πανεπιστημίου μας και την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

 

e-max.it: your social media marketing partner