Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Άμεση εξόφληση επιταγών έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013
21-12-2015

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων (φόρων αμοιβών και φόρων τιμολογίων), παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στην παραλαβή των επιταγών σας από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην άμεση εξόφληση των δίγραμμων επιταγών που παραλαμβάνετε, με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. 1.Εφόσον το ποσό της επιταγής είναι μικρότερο των 420,00 € ή εφόσον διαθέτετε ήδη Τραπεζικό Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, πρέπει να μεταβείτε άμεσα σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για την είσπραξη της επιταγής.
  2. 2.Εάν το ποσό της επιταγής είναι μεγαλύτερο των 420,00 € και δεν διαθέτετε ήδη Τραπεζικό Λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, τότε πρέπει άμεσα να μεταβείτε σε Τράπεζα στην οποία είστε δικαιούχος Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταθέσετε την επιταγή σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη καθυστέρηση στην εξόφληση της επιταγής από την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Επισημαίνεται ότι η εξόφληση των επιταγών θα πρέπει για τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2015. Οποιαδήποτε επιταγή εξοφληθεί μετά την 31/12/2015 θα αποτελεί μη-επιλέξιμη δαπάνη για τα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία δαπάνη θα αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα κατά το κλείσιμο των σχετικών έργων.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

e-max.it: your social media marketing partner