Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση και δήλωση δαπανών έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με Τελικό Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
07-12-2015

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με Αρ. Πρωτ: 25893/24-11-2015, σχετικά με την επιτάχυνση ολοκλήρωσης και δήλωσης δαπανών των έργων ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και προκειμένου να είναι δυνατή η έγκαιρη λογιστικοποίηση και εξόφληση όλων των δαπανών των έργων μέχρι την 31/12/2015, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων φόρων, παρακαλούμε όπως, για τα έργα τα οποία δεν επαρκεί η έως τώρα χρηματοδότησή τους από τους Φορείς Χρηματοδότησης, καταθέσετε αιτήματα δανειοδότησής τους, με πλήρη αντιστοίχιση εντολών πληρωμής που κατατίθενται στη Γραμματεία του ΕΚΛΕ.

e-max.it: your social media marketing partner