Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Αποστολή παραδοτέων ΕΠΕΔΒΜ, για ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του έργου της «Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» που υλοποιείτε μέσω του ΕΠΕΔΒΜ
19-10-2015

ΣΧΕΤ:

Έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17356/12-10-2015

 Αξιότιμοι κ Επ. Υπεύθυνοι των έργων ΕΠΕΔΒΜ,

επισυνάπτουμε το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με Αρ Πρωτ:17356/12-10-2015, και παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, έως την Πέμπτη 29/10/2015, τα παραδοτέα των έργων ΕΠΕΔΒΜ, που έχουν ολοκληρωθεί, σε ηλεκτρονική μορφή (CD), συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο επισυναπτόμενο Πίνακα υποστηρικτικών πληροφοριών παραδοτέου (έναν Πίνακα ανά παραδοτέο), έτσι ώστε να διαβιβαστούν στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παραπάνω έγγραφο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 

Συνημμένα:

ü  Έγγραφο ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 17356/12-10-2015

ü  Πίνακα υποστηρικτικών πληροφοριών παραδοτέου

e-max.it: your social media marketing partner