Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
10-10-2012

Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών αρ. συν. 45/10-10-2012, που αφορά τη διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

e-max.it: your social media marketing partner