Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρ. 251 του Ν. 4281/2014
16-01-2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του νόμου 4281/2014 « Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου (ΦΠΑ) υποκείμενοι ,οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα, χωρίς το ΦΠΑ, μέχρι 10.000,00 Ευρώ. Ως ακαθάριστα έσοδα νοούνται όλα τα έσοδα , που λαμβάνονται υπόψη στη  φορολογία εισοδήματος

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης στην αρμόδια ΔΟΥ για απαλλαγή λήγει στις 30/01/2015 και είναι προαιρετική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον λογιστή τους για το αν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος

Νόμου ,για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή, εφόσον το επιθυμούν.

Αφού ενταχθούν θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στην Επιτροπή Ερευνών αντίγραφο της απαλλαγής.

Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση σε εξέλιξη , θα πρέπει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος να καταθέσει αίτημα για τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης για το διάστημα που απομένει με απαλλαγή του ΦΠΑ , προσκομίζοντας και την βεβαίωση της απαλλαγής ,προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Για νέα σύμβαση θα ληφθούν υπόψη τα καινούργια δεδομένα.

Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2015.

e-max.it: your social media marketing partner