Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Σύνθεση Ειδικού Επταμελούς

Η σύνθεση του Ειδικού Οργάνου Επταμελούς της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την περίοδο 2021-2023 είναι η ακόλουθη:

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023
     
Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΙΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αντιπρόεδρος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Μέλος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Μέλος ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Μέλος ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
e-max.it: your social media marketing partner