Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Η ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ: ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ;
24-08-2020
08-09-2020
Selective mitochondrial targeting Dissemination ...

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
30-07-2020
14-08-2020
Παρασκευή πρωτεϊνικών λειτουργικών μπαρών στο πλαίσιο της ΕΕ2: Παρασκευή βιολειτουργικών τροφίμων Φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας στο πλαίσιο της ΕΕ3: Πλήρης φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των παρασκευασμάτων μπάρας-Παραγωγή τελικού προϊόντος ...

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
28-07-2020
12-08-2020
Συμμετοχή στην ανάπτυξη της Πλατφόρμας Υποστήριξης στο Πλαίσιο της 4ης Ενότητα Εργασίας (ΕΕ4) για την ενοποίηση των υποσυστημάτων του σταθμού βάσης σε μια ενιαία πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης. Θα ενσωματώνει και τον ειδικό κόμβο σε ένα δίκτυο ασύρματων κόμβων ο οποίος θα συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που μεταδίδεται στο δίκτυο αυτό αλλά και το υπολογιστικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία. Κύρια διαδικασία αποτελεί η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής cloud, η οποία θα φιλοξενήσει όλα τα...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
28-07-2020
12-08-2020
Διαύγαση λευκών και ερυθρών οίνων με ελεγχόμενη επίδραση πρωτεολυτικών ενζύμων στο πλαίσιο του ΠΕ4: Βιολογική αποδόμηση βιομηχανικών παραπροϊόντων μέσω χρήσης μικροοργανισμών προς παραγωγή βιομάζας και πρεβιοτικών ενώσεων Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής ...

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
28-07-2020
12-08-2020
Ανεύρεση σχήματος οινοποιητικών ζυμών διαφόρων γενών, προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του ΠΕ3: Χρήση πολλαπλών συνδυασμών οινοποιητικών ζυμών προς παραγωγή οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής στο πλαίσιο του ΠΕ5: Συντονισμός, Διαχείριση και Οργάνωση της Υποδομής ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
27-07-2020
11-08-2020
Συμμετοχή στις εργαστηριακές δοκιμές και στην ολοκλήρωση υποσυστημάτων επεξεργασίας και ανάλυση βιοσημάτων και ενσωμάτωσή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα  του πρωτότυπου και τις τελικές δοκιμές και βελτιώσεις του τελικού συστήματος, συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας, συνέδρια και εκθέσεις (ΕΕ3), συμμετοχή στις δοκιμές του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στον έλεγχο λειτουργίας του, στις δοκιμ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΥΛΛΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (AMNOSELECT)
27-07-2020
11-08-2020
Διαχωρισμός σπερματοζωαρίων - Προσδιορισμός φύλου και In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του φυλοπροδιορισμένου σπέρματος. Τυποποίηση των βέλτιστων εργαστηριακών συνθηκών για το φυλετικό διαχωρισμό του σπέρματος κριού με την τεχνική της Κυτταρομετρίας ροής για την εν συνεχεία χρήση του για γονιμοποίηση με σπερματέγχυση....

COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
22-07-2020
06-08-2020
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)....

ΓΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (e-ΓΗ)
21-07-2020
05-08-2020
1.    Βιβλιογραφική έρευνα και επιλογή πρωτογενούς υλικού (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ1). 2.    Ανάδραση-αξιολόγηση και εξωστρέφεια (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ4)....

ΓΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (e-ΓΗ)
21-07-2020
05-08-2020
1.    Βιβλιογραφική έρευνα και επιλογή πρωτογενούς υλικού (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας  ΕΕ1) 2.    Υποστηρικτικές εργασίες καινοτομίας (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ2) 3.    Ανάδραση – Αξιολόγηση – Εξωστρέφεια (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ4)...

ΓΕΥΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ (e-ΓΗ)
21-07-2020
05-08-2020
1.    Βιβλιογραφική έρευνα και επιλογή πρωτογενούς υλικού (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ1) 2.    Ανάδραση-αξιολόγηση και εξωστρέφεια (Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΕΕ4)...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
21-07-2020
05-08-2020
Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Ενοποίηση λογισμικού, ανάπτυξη οριζόντιων λειτουργιών και έλεγχος σωστής λειτουργίας»....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
21-07-2020
05-08-2020
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Απεικόνιση, Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα και Υποστήριξη Αποφάσεων: Ανάπτυξη διεπαφής αλληλεπίδρασης με γεωγραφική χαρτογράφηση και της γραφικής απεικόνισης δεδομένων καιρού και αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο»....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2 (OFIDIA2)
21-07-2020
05-08-2020
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Απεικόνιση, Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα και Υποστήριξη Αποφάσεων: Ανάπτυξη διεπαφής αλληλεπίδρασης με γεωγραφική χαρτογράφηση και της γραφικής απεικόνισης δεδομένων καιρού και αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο»....

Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20-07-2020
04-08-2020
Επεξεργασία και ανάλυση 3Δ αναπαράστασης και δεδομένων αντικειμένου προς εκτύπωση με στόχο τον προσδιορισμό της εκτυπωσιμότητάς του σε συγκεκριμένες τεχνολογίες 3Δ εκτύπωσης (μέρος του παραδοτέου Π4.2)....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (VOCATIONAL-WEB-LEAP)
20-07-2020
04-08-2020
α)Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βασισμένου στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα moodle (μέρος του παραδοτέου Ο2). β) Υποστήριξη της δημιουργίας online πολυγλωσσικού μαθήματος στην πλατφόρμα moodle με αντικείμενο  “Web Design and Development for beginners” (μέρος του παραδοτέου Ο3). γ) Υποστήριξη της δημιουργίας online πολυγλωσσικού μαθήματος στην πλατφόρμα moodle με αντικείμενο  “Advanced topics for Web Design and Development” (μέρος του παρ...

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (GREENCOAT)
20-07-2020
04-08-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ2 (Ανάπτυξη της διαδικασίας ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης νανο-δομημένων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ3 (Ανάπτυξη της διαδικασίας θερμικού ψεκασμού νανο-σύνθετων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ4 (Αξιολόγηση των νανο-σύνθετων πολυ-λειτουργικών επικαλύψεων) και ΕΕ5 (Πιλοτική εφαρμογή), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (GREENCOAT)
20-07-2020
04-08-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ2 (Ανάπτυξη της διαδικασίας ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης νανο-δομημένων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ3 (Ανάπτυξη της διαδικασίας θερμικού ψεκασμού νανο-σύνθετων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ4 (Αξιολόγηση των νανο-σύνθετων πολυ-λειτουργικών επικαλύψεων) και ΕΕ5 (Πιλοτική εφαρμογή), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (GREENCOAT)
20-07-2020
04-08-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ2 (Ανάπτυξη της διαδικασίας ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης νανο-δομημένων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ3 (Ανάπτυξη της διαδικασίας θερμικού ψεκασμού νανο-σύνθετων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ4 (Αξιολόγηση των νανο-σύνθετων πολυ-λειτουργικών επικαλύψεων) και ΕΕ5 (Πιλοτική εφαρμογή), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (GREENCOAT)
20-07-2020
04-08-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ3 (Ανάπτυξη της διαδικασίας θερμικού ψεκασμού νανο-σύνθετων προστατευτικών επιστρώσεων), ΕΕ4 (Αξιολόγηση των νανο-σύνθετων πολυ-λειτουργικών επικαλύψεων) και ΕΕ5 (Πιλοτική εφαρμογή), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου. ...

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (GREENCOAT)
20-07-2020
04-08-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ2 (Ανάπτυξη της διαδικασίας ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης νανο-δομημένων προστατευτικών επιστρώσεων) και EE3 (Ανάπτυξη της διαδικασίας θερμικού ψεκασμού νανο-σύνθετων προστατευτικών επιστρώσεων), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ (GREENCOAT)
20-07-2020
04-08-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας EE2 (Ανάπτυξη της διαδικασίας ηλεκτρολυτικής εναπόθεσης νανο-δομημένων προστατευτικών επιστρώσεων), όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΠΡΟγραμματισμένη και ΧΩροχρονική απελευθέρωση θεΡΑπευτικών και θεραπογνωστικών μορίων στα καρκινικά κύτταρα
17-07-2020
03-08-2020
Διαφοροποίηση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος και προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων στις ενότητες εργασίας: ΕΕ2. Δημιουργία χημικού χώρου για IDP βάσει Φυσικών Προϊόντων (NP). ΕΕ3. Διαποίκιλση φυσικών προϊόντων και δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου αλληλεπίδρασης στόχου προσδέματος. ΕΕ4. Προσαρμογή μιας γενικής στρατηγικής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων IDP προσδεμάτων. ΕΕ6. Προκλινική αξιο...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
17-07-2020
03-08-2020
1. Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ.(ΕΕ4) - Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ 2. Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΙΣΥ σε βιομηχανική κλίμακα.(ΕΕ5) - Πιλοτική λειτουργία βιομηχανικής γραμμής παραγωγής & αξιολόγηση ανθεκτικότητας & ΘΗ απόδοσης παραγόμενων ΙΣΥ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
17-07-2020
03-08-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας EE3 (Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας), όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή του έργου. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
17-07-2020
03-08-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), ΕΕ4 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων) και ΕΕ6 (Σύστημα επαυξημένης (augmented) πραγματικότ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
17-07-2020
03-08-2020
Υπεύθυνος/η για την οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου, παρακολούθηση και συμμόρφωση με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, παρακολούθηση προϋπολογισμού, υποβολή τυχόν τροποποιήσεων, επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εταίρο και τη Διαχειριστική Αρχή για οικονομικά θέματα, προετοιμασία και παρακολούθηση ενδιάμεσων και τελικής οικονομικής αναφοράς, εισαγωγή οικονομικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος (Π 1.5.4) (WP1)...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΤΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (GENOPTICS)
16-07-2020
31-07-2020
Κύριο αντικείμενο είναι η συλλογή βιοδεδομένων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της πλατφόρμας GenOptics αλλά και την αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτής μέσω του πιλοτικού σεναρίου του ορθοκολικού καρκίνου. Ειδικότερα, στα πλαίσια της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί ανάλυση της σύστασης δειγμάτων πλάσματος και άλλων βιολογικών υγρών ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο με φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR)....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (GENOPTICS)
16-07-2020
31-07-2020
Κύριο αντικείμενο είναι η συλλογή βιοδεδομένων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της πλατφόρμας GenOptics αλλά και την αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτής μέσω του πιλοτικού σεναρίου του ορθοκολικού καρκίνου. Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης θα είναι ο συντονισμός της κλινικής μελέτης στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα η συλλογή και καταγραφή αναλυτικών κλινικοπαθολογικών δεδομένων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο οι οποίοι θα π...

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (GENOPTICS)
16-07-2020
31-07-2020
Κύριο αντικείμενο είναι η συλλογή βιοδεδομένων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της πλατφόρμας GenOptics αλλά και την αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτής μέσω του πιλοτικού σεναρίου του ορθοκολικού καρκίνου. Ειδικότερα, στα πλαίσια της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί ανάλυση μεταλλάξεων στο κυκλοφορούν DNA του όγκου σε δείγματα πλάσματος ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο με τεχνικές υγρής βιοψίας....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
14-07-2020
29-07-2020
Καθορισμός απαιτήσεων, διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, υπηρεσιών,  κωδικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και υποστηρικτικές δράσεις, στις ενότητες του έργου που αφορούν: Κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων τρισδιάστατου μοντέλου βιομηχανικών υποδομών. Κωδικοποίηση και ανάλυση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και διαχείριση βιομηχανικών πόρων. Κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων λογισμικού αναγνώρισης βιομηχανικών πόρων. Διαχείριση και ανάλυση δεδομέν...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
14-07-2020
29-07-2020
Υποστήριξη ομάδας έργου στο συντονισμό και διαχείριση του έργου, την επικοινωνία με τον επικεφαλής και τους υπόλοιπους εταίρους (T1.5.2). Υποστήριξη ομάδας έργου στην προετοιμασία και διοργάνωση των συναντήσεων του έργου (φυσικών και διαδικτυακών) (T1.5.3). Υποστήριξη ομάδας έργου στην προετοιμασία των τεχνικών και οικονομικών αναφορών (T1.5.4). Υποστήριξη ομάδας έργου στην παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων του έργου, (Τ1.5.5.) (WP1)....

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ DUNALIELLA SALINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
09-07-2020
24-07-2020
Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών. Έρευνα αγοράς για την παραγωγή, προώθηση και εμπορία των προϊόντων και ερευνητικών αποτελεσμάτων – Δράσεις διάχυσης και δημοσιότητάς τους....

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΥΚΟΥΣ DUNALIELLA SALINA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
09-07-2020
24-07-2020
Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών. Κατασκευή πρωτοτύπου-συσκευής κβαντικών κουκκίδων με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές....

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020 -2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
03-07-2020
23-07-2020
Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021....

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
01-07-2020
16-07-2020
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων...

Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
30-06-2020
15-07-2020
Υποστήριξη στην προετοιμασία και διοργάνωση των συναντήσεων του έργου (φυσικών και διαδικτυακών), υποστήριξη των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, υποστήριξη ομάδας έργου σε θέματα τεχνικών και οικονομικών αναφορών (WP1), στην προετοιμασία της συμβουλευτικής εκδήλωσης για τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς που θα διοργανωθεί την Άρτα, υποστήριξη για τη δημιουργία του Φορέα SΜΑRTIMONY, επικοινωνία με τοπικούς φορείς για τη συλλογή των Συμφωνητικών Συνεργασίας για το Φορέα SΜΑRTIMONY, και...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
30-06-2020
15-07-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ1 Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – Παραγωγή εκχυλισμάτων. Αντικείμενο Σύμβασης 2: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοχημικών συστατικών και βιοδραστικών ενώσεων των εκχυλισμάτων μέσω UHPLC-MS/MS, στην ΕΕ2 Ανάλυση εκχυλισμάτων - ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
29-06-2020
14-07-2020
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) (ΕΕ4):          - Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ       2. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6):          - Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
29-06-2020
14-07-2020
Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής  ...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
29-06-2020
14-07-2020
- Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3). Λογισμικό συντονισμού για 1 drone Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου Λογισμικό συντονισμού για πολλά drone - Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5). Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα Έκθεση αξιολόγησης συστήματος ...

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
26-06-2020
13-07-2020
Γραμματειακή υποστήριξη στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου με Τίτλο «Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο»...

PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
26-06-2020
13-07-2020
Ψηφιοποίηση (3Δ ανακατασκευή) αντικειμένων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και παραγωγή περιεχομένου με τη μορφή τριδιάστατων μοντέλων κατάλληλων για οπτικοποίηση με μεθόδους απόδοσης γραφικών (μέρος του παραδοτέο Π13: Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτοτύπου Νο 1)...

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (HARMONICSS)
26-06-2020
13-07-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: WP6- Addressing the unmet needs of pSS early diagnosis, prognosis and treatment στο Task 6.2: Validation of existing biomarkers and discovery of novel ones Αντικείμενο σύμβασης 2:  WP7- Tools of the HarmonicSS platform για τα T7.2 Salivary Gland Ultrasonography image segmentation και  T7.3 Training tool...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΧΘΟΥ
25-06-2020
10-07-2020
Ανάλυση περιοχή ενδιαφέροντος και εντοπισμός σημείων εγκατάστασης εξοπλισμού για την έγκαιρη παρακολούθηση πιθανών κινδύνων για πλημμυρικά επεισόδια, διασύνδεση του εξοπλισμού με βάση δεδομένων για τις μετρήσεις των δικτύων των μετεωρολογικών σταθμών και των σταθμηγράφων καθώς και εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN,  Επίβλεψη παραμετροποίησης και εγκατάστασης εξοπλισμού, έλεγχος λειτουργίας και εξασφάλιση καλής λειτουργίας (ΠΕ2), αναβάθμιση και επικαιροποίηση του διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματο...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ExploreOpuntia)
25-06-2020
10-07-2020
Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (LC-MS/MS) στις ενότητες εργασίας: ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων EE5. Ανάπτυξη προϊόντων εμπορικής σύστασης & αξιολόγηση αποτελεσμάτων...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
24-06-2020
09-07-2020
Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
23-06-2020
08-07-2020
Αντικείμενο Σύμβασης 1: Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.1 Elaboration of collected material in Greece. Analysis of temporal and spatial characteristics of crowsourcing stories Αντικείμενο Σύμβασης 2: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.4 Overall connection of installations to the app and mapping database...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
23-06-2020
08-07-2020
Αντικείμενο Σύμβασης 1: Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.5 Specification of technical requirements for the implementation of the artistic installations on site Αντικείμενο Σύμβασης 2: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.4 Overall connection of installations to the app and mapping database Αντικείμενο Σύμβασης 3: Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.5 Overall testing and valorisation Αντικείμενο Σύμβασης 4: Συμμετοχή στο παραδοτέο 3.1.3 App design and development for the collection and presentation of crowdsourced...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
22-06-2020
07-07-2020
Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5): Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα Έκθεση αξιολόγησης συστήματος ...