Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
18-03-2020
02-04-2020
(ΕΕ2) Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών - (ΕΕ3) Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
18-03-2020
02-04-2020
Διορθώσεις-βελτιώσεις αλγορίθμων PRESAGE με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης - Επιλεκτική επανάληψη εργαστηριακών ελέγχων - Οριστικοποίηση έκδοσης πρωτοτύπου PRECURSOR, επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετέχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας), προμήθεια συσκευών RPM για χρήση στη πειραματική επίδειξη - εκπαίδευση χρηστών, και οργάνωση - εκτέλεση Πειραματικής Επίδειξης...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
18-03-2020
02-04-2020
Επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετάσχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας)...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
18-03-2020
02-04-2020
Επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετάσχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας)...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
18-03-2020
02-04-2020
Έλεγχος-αξιολόγηση πρωτοτύπου PRECURSOR σε περιβάλλον εργαστηρίου με εφαρμογή του αναλυτικού σχεδίου δοκιμών και της Βάσης Εργαστηριακών Δεδομένων, επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετέχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας), οργάνωση - εκτέλεση Πειραματικής Επίδειξης, και προετοιμασία αξιολόγησης - αξιολόγηση αποτελεσμάτων Πειραματικής Επίδειξης....

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (InflaCardio)
17-03-2020
01-04-2020
Πολυμεταβλητή ανάλυση σάρωσης το γονιδιώματος (GWAS) Χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTLs) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (InflaCardio)
17-03-2020
01-04-2020
Πολυμεταβλητή ανάλυση σάρωσης το γονιδιώματος (GWAS) Μενδελιανή τυχαιοποίηση ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (InflaCardio)
17-03-2020
01-04-2020
Πολυμεταβλητή ανάλυση σάρωσης το γονιδιώματος (GWAS) Συσχέτιση δεδομένων μεταβολομικής και γενετικής ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
17-03-2020
01-04-2020
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές (ΕΕ2): Αρχιτεκτονική πολύστρωτων θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας. Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ4): Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επ...

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
17-03-2020
01-04-2020
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) (ΕΕ4): Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ Επέκταση διαδικασίας παραγωγής ΘΗ ΙΣΥ σε βιομηχανική κλίμακα (ΕΕ5): Πιλοτική λειτουργία βιομηχανικής γραμμής παραγωγής & αξιολόγηση ανθεκτικότητας & ΘΗ απόδοσης παραγόμενων ΙΣΥ Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση.(ΕΕ6): Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής ...

COMPARING EFFECTIVENESS OF SELF-MANAGEMENT INTERVENTIONS IN 4 HIGH PRIORITY CHRONIC DISEASES IN EUROPE — COMPAR-EU
17-03-2020
01-04-2020
Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
16-03-2020
31-03-2020
1.    Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3). Λογισμικό συντονισμού για 1 drone Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
16-03-2020
31-03-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
16-03-2020
31-03-2020
WP4 – Intelligent data analytics για το T4.4- Progressive learning. WP5 – Virtual Coaching για τα T5.3 Virtual coaching v2 και T5.4 Virtual coaching v3....

HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
16-03-2020
31-03-2020
WP4 – Intelligent data analytics για το T4.3- Behavioural modeling WP5 – Virtual Coaching για τα T5.2 User experience (acceptance and satisfaction) and feedback και T5.4 Virtual coaching v3...

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (BioPredictor)
13-03-2020
30-03-2020
Προσδιορισμός σχετικών βιοδεικτών που θα βοηθήσουν στην ανακάλυψη σημαντικών πληροφοριών για την ετερογένεια του όγκου. Προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένες γενετικές μεταβολές στους όγκους του γλοιοβλαστώματος καθορίζουν τη συμπεριφορά του όγκου, συμπεριλαμβανομένων της συμπεριφοράς τους απέναντι σε καρκινικά φάρμακα....

SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
13-03-2020
30-03-2020
α) Ανάπτυξη υποστήριξης backend για διεπαφές τελικών χρηστών (μέρος του Παραδοτέου Π3.1) β) Ανάπτυξη υποστήριξης backend για διεπαφές φορητών συσκευών (μέρος του Παραδοτέου Π3.2)...

Q3D: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 3Δ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
13-03-2020
30-03-2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για ανακατασκευή και απόδοση εκτυπούμενων αντικειμένων από πολυτροπικά δεδομένα (μέρος του Παραδοτέου Π4.2 Οπτικοποίηση και 3Δ αναπαράσταση)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
13-03-2020
30-03-2020
Πακέτο εργασίας EE4 «Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου». ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
13-03-2020
30-03-2020
Πακέτο εργασίας EE4 «Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου»....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-03-2020
30-03-2020
Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.2: Implementation and adaptation of Interactive, artistic installations in selected sites....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-03-2020
30-03-2020
1. Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.1: Contribution to Construction of interactive, artistic installations.  2. Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.4: Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations to be selected for implementation....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-03-2020
30-03-2020
Συμμετοχή στο παραδοτέο 1.5 Overall testing and valorisation. Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.3 Testing, calibration and corrective actions for the mise-en-scene of the interactive, artistic installations.  ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-03-2020
30-03-2020
1.    Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.5 Overall testing and valorisation. 2.    Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.2 Implementation and adaptation of Interactive, artistic installations in selected sites.   ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
13-03-2020
30-03-2020
1.    Συμμετοχή στο παραδοτέο 5.1.5: Overall testing and valorisation.   2.    Συμμετοχή στο παραδοτέο 4.1.4: Competition and Workshop for the design of artistic, interactive, site specific installations to be selected for implementation....

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
12-03-2020
27-03-2020
Παραδοτέο 3.1.1: Mapping Database setup: Collection and categorization of prexisting material, design of mapping layers. Παραδοτέο 3.1.4: Launching of Map and App: setup of tools and services for data collection, presentation and manipulation, by the public....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
12-03-2020
27-03-2020
Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός (εξυπηρετητή και τελικών χρηστών). Διενέργεια δοκιμαστικών ελέγχων του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίηση του συστήματος. Ανάπτυξη προτύπου συστήματος επικοινωνιών με ζεύξη ορατού φωτός....

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
12-03-2020
27-03-2020
 1: WP7, T7.1 Integration in the cloud platform, T7.3 Refinement (2,91 ανθρωπομήνες με αμοιβή #9.954,88 €#)  2: WP8, Τ8.1 Development workflow assistant for EMA/FDA approval, Τ8.2 Set up R&D computation pipelines for drug testing (0,13 ανθρωπομήνες με αμοιβή #430,74 €#)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
12-03-2020
27-03-2020
Πακέτο εργασίας «EE3- IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ DES»....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
12-03-2020
27-03-2020
Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του λογισμικού του εξυπηρετητή και του λογισμικού των τελικών χρηστών. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος και έκδοση προτύπου προϊόντος....

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
11-03-2020
26-03-2020
WP7, T7.2 Design and implement standard interconnection between systems and T7.3 Refinement...

IN SILICO TRIALS FOR DRUG TRACING THE EFFECTS OF SARCOMERIC PROTEIN MUTATIONS LEADING TO FAMILIAL CARDIOMYOPATHY — SILICOFCM
11-03-2020
26-03-2020
WP7/ T7.1 Integration in the cloud platform, T7.3 Refinement & T7.4 Multi-Criteria  Decision Making MCDM...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ & ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΚΗ
11-03-2020
26-03-2020
-Ανάκτηση βιοδραστικών ουσιών από βιομάζα φυκών (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.3) -Ενζυμική τροποποίηση και αξιολόγηση βιοδραστικών συστατικών από εκχυλίσματα φυκών (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.4)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ & ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΦΥΚΗ
11-03-2020
26-03-2020
-Συλλογή και παραγωγή θαλάσσιων μικρο- και μακρο-φυκών πλούσιων σε βιοδραστικά προϊόντα με αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.1) -Ενζυμική τροποποίηση και αξιολόγηση βιοδραστικών συστατικών από εκχυλίσματα φυκών (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου Ε.Ε.4)...

ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ - PD_PAL
10-03-2020
26-03-2020
Πακέτο εργασίας «WP4, T4.2 – Massive open online course (MOOC) για την παρηγορητική/ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με την νόσο του Πάρκινσον», με ημερομηνία λήξης 31/12/2021....

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
10-03-2020
26-03-2020
Παρασκευή και μελέτη σύνθετων υλικών PP-R 112-GF και παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες στο ενδιάμεσο στρώμα (PP-R 112/PP-R 112-GF/PP-R 112), Παρασκευή και μελέτη των σύνθετων υλικών PP-R 112-GF με συμβατοποιητή PPR-g-MA και παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων με υαλοΐνες και συμβατοποιητή PPR-g-MA στο ενδιάμεσο στρώμα PP-R 112/PP-R 112-GF-PPR-g-MA/PP-R 112, Παρασκευή και μελέτη των νανοσύνθετων υλικών PP-R 112 - nanoadditives και παραγωγή τριστρωματικών σωλήνων PP-R 112/ PP-R 112 - nanoadd...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου) και ΕΕ4 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), EE3 (Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας) και ΕΕ4 (Αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες, εκπαιδευτικά παιχνίδια με έπαθλα), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), EE3 (Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων) και ΕΕ7 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακία...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων), ΕΕ6 (Σύστημα επαυξημένης (augmented) πραγματικότητας: Επέκταση λογισμικού και μοντελοποίησης εικονικής (virtual) πραγματικότητας σε αντίστοιχο επαυξημένης πραγματικό...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-03-2020
26-03-2020
Αντικείμενο σύμβασης: Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του Έργου. Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου. Στήριξη των Επιστημονικώς και Τεχνικώς Υπευθύνων  του έργου και της Επιστημονικής Επιτροπής στη διοικητική και οργανωτική  υλοποίηση του έργου.  Λειτουργία της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην α...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-03-2020
26-03-2020
Αντικείμενο σύμβασης: Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ. Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. ...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
06-03-2020
23-03-2020
Ο υποψήφιος διδάκτορας θα αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators: απασχόληση 9,8 ανθρωπομήνες με αμοιβή #8.820,00€#. WP3 Connectivity under Failures και Survivable Network Design: απασχόληση 15,9 ανθρωπομήνες με αμοιβή #14.310,00€#. WP4 Dynamic Algorithms: απασχόληση 4,9 ανθρωπο...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
06-03-2020
23-03-2020
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: WP1 k-Connected Components και Maximal k-Connected Subgraphs: απασχόληση 7,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #11.520,00€#. WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators: απασχόληση 16,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #25.920,00€#. WP4 Dynamic Algorithms: απασχόληση 7,2...

Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
06-03-2020
23-03-2020
Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών, Κατασκευή πρωτότυπου-συσκευής (prototype) κβαντικών κουκκίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των...

Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
06-03-2020
23-03-2020
Μελέτη της διακύμανσης της αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές, σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων, στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη τοξικότητάς τους....

Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
06-03-2020
23-03-2020
Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών, Κατασκευή πρωτότυπου-συσκευής (prototype) κβαντικών κουκκίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των...

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
05-03-2020
23-03-2020
Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής. (Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3 «Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής»)....

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
05-03-2020
23-03-2020
Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2). (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 6 «Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2)»)....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
05-03-2020
23-03-2020
Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών- Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία....