Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

28-11-2014
Dear SSH colleague,If you are not planning to be involved in next year's Call for Proposals for Science cafes aimed at engaging the public in science, then please ignore this email.Otherwise, you may be interested in the attached expression of interest from a Portuguese public body that wishes to participate, either as a partner or as a coordinator, in the call with topic "ISSI-1-2015: Pan-European public outreach: exhibitions and science cafes engaging citizens in science" (http://ec.europa.eu/...

27-11-2014
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εισήγαγε σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020». Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσ...

25-11-2014
Dear SSH colleagues,If you are not seeking collaborators in Argentina for the 2015 Calls for Proposals, then please ignore this email.Otherwise you may be interested in the following (from the Ministry of Science, Technology and Innovation)  & attached (from FLASCO - the Latin American Faculty of Social Sciences)  expressions of interest that are relevant to the following call topics, all due to be launched on 22-4-2015 with a deadline on 16-9-2015:- SEAC-1-2015: Innovative ways to...

25-11-2014
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020". Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβ...

25-11-2014
Dear SSH colleague,The latest edition of the e-newsletter "ISSUES - The Voice of Socio-economic  Sciences and Humanities in Europe" has just been published and features the  following topics: Editorial Note From Idea to Call for Proposals - The Evolution of Horizon 2020 Work  Programmes Interview with Peter Drφll (European Commission) on the Development of  Work Programmes in Societal Challenge 6 Interview with Paul Timmers (European Commission) on ICT and Societal &nbs...

20-11-2014
The aim of the event is to inform and guide prospective proposers preparing project proposals, to facilitate sharing of ideas and experiences. It will give participants the chance to network and to find partners for their projects. The activities supported under this topic contribute to the Big Data challenge by addressing the fundamental research problems related to the scalability and responsiveness of analytics capabilities (such as privacy-aware machine learning, language understanding, dat...

20-11-2014
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020". Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου...

20-11-2014
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το «Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Τεχνολογιών Αιχμήςστην Επιτήρηση των Συνόρων & την Έρευνα και Διάσωση» που διοργανώνεται στις27 & 28 Νοεμβρίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης.Στο πλαίσιο του συμποσίου θα συναντηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι ερευνητές, η Ακαδημαϊκή κοινότητα και οι εκπρόσωποι της αγοράς, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα και τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες σε δύο κρίσιμους τομείς: της Επιτήρησης Συνόρων & της Έρευνας και Διάσωσης.&nb...

19-11-2014
Στόχοι της Δράσης είναι: -Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο βρίσκεται στις ανώτερες βαθμίδες καθώς και των ερευνητών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της διευκόλυνσης της διατήρησης της επιστημονικής αρτιότητας και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης. -Η ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ,ΕΠ και Ερευνητών ώστε η νέα γνώση που παράγεται από την έρευνα να μεταδίδεται μέσω της εκπαίδευσης με...

19-11-2014
Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς.   Οι θεματικοί τομείς έρευνας είναι οι παρακάτω: 1. &n...

19-11-2014
Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων/ ερευνητών.  Στους ειδικότερους στόχους της Δράσης περιλαμβάνονται: Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα αυτής που ενσωματώνει έρευνα και τεχνολογία και προωθεί την καινοτομία Η συγκράτηση στη χώρα μας υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της επιμό...

19-11-2014
Στόχοι της Δράσης είναι: -Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο βρίσκεται στις αρχικές βαθμίδες καθώς και των ερευνητών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της διευκόλυνσης της διατήρησης της επιστημονικής αρτιότητας και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης. -Η ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των μελών ΔΕΠ,ΕΠ και Ερευνητών ώστε η νέα γνώση που παράγεται από την έρευνα να μεταδίδεται μέσω της εκπαίδευσης με...

19-11-2014
Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχείρησης και ερευνητικού φορέα για έργα έρευνας πειραματικής ανάπτυξης, με στόχο την τελειοποίηση προϊόντος, διάταξης, μεθόδου ή/ και διαδικασίας παραγωγής, τα οποία αποτελούν παραδοτέα εκτελεσθέντος ερευνητικού έργου. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν δυνατότητες γρ...

19-11-2014
Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη πιλοτικών δομών για τον συντονισμό επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού Κλάδου, ιδιαίτερα ΜΜΕ, ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες και να εισαχθούν καινοτομίες σε τμήματα της αλυσίδας αξίας (value-chain) των αγροδιατροφικών προϊόντων (μεταποίηση, εμπορία, μεταφορά, διανομή). Η ενίσχυση θα απευθύνεται τόσο μεμονωμένα στις επιχειρήσεις του Κλάδου, όσο και στο συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στον οποίο θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις.  Στους ειδικό...

18-11-2014
The Euromentors Association for Digital Entrepreneurs will be launched at the European Parliament on the 18th of November. It will set up a pan-European mentoring ecosystem to help spark, support and expand new business ideas and fuel Digital Entrepreneurship in Europe. Euromentors will bring together the most renowned organizations supporting digital entrepreneurs in Europe and top mentors in Europe. Euromentors is supported and co-funded by the European Commission’s Directorate General for En...

18-11-2014
This event will give you the opportunity to find out more about the current CAPS call: H2020-ICT-2015 Call- ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation Deadline 14/4/2015 meet potential partners and present your ideas. The one-day event, organised by the European Commission with the support of the CAPS2020 project, will feature panel discussions, pitches and informal networking. The most innovative achievements of the current CAPS projects will also be...

18-11-2014
Στο πλαίσιο του EURONANOMEDIIθα ανακοινωθεί, την 26η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Βέλγιο / Φλάνδρα, Βέλγιο / Βαλονία, Βέλγιο / Βρυξέλλες-Βαλλονία ομοσπονδία. Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι: Re...

18-11-2014
The week aims at inspiring technology education in students of all ages to pursue careers in STEM-related fields, i.e. science, technology, engineering and math. euRobotics, the central coordinator, has already listed over 140 events in 13 countries all across Europe.   More Information can be found at: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-robotics-week-2014 ...

18-11-2014
Σας ενημερώνουμε ότι, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ http://www.edulll.gr/?p=26238 έχει αναρτηθεί η πρόταση εγγραφής πιστώσεων Δ΄ τριμήνου 2014 των πράξεων ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του ΥΠΑΙΘ καθώς και η πορεία διεκπεραίωσης από την υποβολή έως και την έγκρισή της. Αποστολή από ΔΔΕ/ΥΠΑΑΝ στις 14/11/2014 προς υπογραφή στον ΓΓ Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) με τους παρακάτω αριθμούς προέγκρισης: ΣΑΕ 0458 : 1331, ΣΑΕ 2458 : 1340, ΣΑΕ 4458 : 1332 και ΣΑΕ 8458 : 1333 Παραλαβή από το ΥΠ...

18-11-2014
Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια των μειώσεων των προϋπολογισμών των ερευνητικών έργων «Θαλής» και κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης, δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινήσεις, από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, στα επισυναπτόμενα αρχεία τα οποία είναι αναρτημένα, στην ιστοσελίδα: http://www.edulll.gr/?p=26274...

14-11-2014
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε συνεργασία με την KiNNOConsultantsLtdσυνδιοργανώνουν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο "AirotelStratosVassilikos", ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα "BridgingEnergyResearchandInnovationintheEuroMEDarea", το οποίο απευθύνεται σε φορείς-βασικούς πυλώνες του οικοσυστήματος της μεταφοράς γνώσης (ερευνητές, εκπροσώπους ερευνητικών ομάδων και οργανισμών έρευνας και καινοτομίας, ΜΜΕ και startups, εκπροσώπους γραφείων διαμεσολάβη...

11-11-2014
The questions received by the "Digital Social Platforms" unit of DG CONNECT related to these topics: • PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention • PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care   are answered in the following link It will be updated regularly when new questions are received....

11-11-2014
IMI will hold webinars on its Call for proposals on Ebola on at 14:00 on Wednesday 12 November and Monday 17 November. The webinars will feature presentations of the rules and procedures of this one-stage, fast-track Call for proposals as well as the topics. The webinars therefore represent an excellent opportunity to learn more about the Call and to get in touch with potential project partners.   Registration Registration for the webinars is free but obligatory. To sign up, please click...

07-11-2014
Questions asked by potential project proposers concerning the call Personalizing Health and Care (PHC) topics 27, 28, 29 and 30 (H2020-PHC-2015-single-stage) have been answered in the LINK below: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/faqs-horizon-2020-topics-related-ehealth  These topics are part of call H2020-PHC-2015-single-stage, Societal Challenge "Health, Demographic change and Wellbeing" of the Horizon 2020 funding program for research and innovation (Work Program 2014-2015)....

07-11-2014
MARITIME INSTITUTE OF EASTERN MEDITERRANEAN - MAR.IN.E.M/ CYPRUS Mar.In.E.M. is a novel, non-profit Organisation, established in 2010 with the aim to promote Research as well as Technology, Innovation, Education and Training within the context of a Sustainable Blue Growth. At the same time, Mar.In.E.M. acts as a Forum but also as an Incubator of Business Opportunities on Marine and Maritime issues, encouraging and facilitating Dialogue, Networking and Cooperation within the Eastern Mediterrane...

07-11-2014
Interested in applying for the Horizon 2020 Energy Efficiency call? Join the Information Day on 12 December 2014 in Brussels and... Get an update on the European policy on sustainable energy. Learn about the energy efficiency priorities of the 2015 Horizon 2020 calls. Find out how to apply for funding. Participate in sessions dedicated to the different funding areas, meet the EASME team and get answers to your questions. Use the opportunity to find new project partners. The conference...

07-11-2014
The round table will gather digital learning specialists from across Europe. Agenda and registration will be available shortly. It is scheduled for:   16/12/2014 Venue: Jean Monnet building, Luxembourg Σχετικοσ συνδεσμοσ...

07-11-2014
About Dragon Star DRAGON-STAR is funded by FP7, aiming to support the Chinese participation in Horizon 2020, the reciprocity originating from the signed EU-China Scientific Cooperation Agreement, the bilateral cooperation in scientific, technological and industrial research and innovation fields, and the ongoing EU - China Innovation Cooperation Dialogue.  About the Call Under the DRAGON-STAR project, a Travel Grant Scheme has been established that will enable European Research Lab repr...

07-11-2014
The Royal College of Surgeon in Ireland (RCSI)/Dept. Medicine Dublin, Ireland (www.rcsi.ie) is interested in participating in MSCA actions.   Prof Catherine M Greene Profile: Since joining RCSI in 1998 after a BA (1991) and PhD (1995) in Molecular Microbiology in Trinity College Dublin and 3 years as a postdoc for Prof Luke O’Neill also in TCD, my research has focussed on understanding in detail the molecular mechanisms regulating pulmonary innate immunity. My general research interests...

07-11-2014
Η εταιρεία KiNNO, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και με την υποστήριξη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του ESA / Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), διοργανώνει τον πρώτο διαγωνισμό "DowntoEarthCompetition" στην Ελλάδα που έχει ως στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση ιδεών και προτάσεων σχετικά με την εφαρμογή διαστημικών τεχνολογιών σε τομείς της καθημερινότητας, όπως υγεία, ενέργεια, μεταφορές, ναυτιλία κλπ. που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότ...

07-11-2014
IMI 2 - Call 2 An ambitious IMI programme to accelerate the development of vaccines and treatments against Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers is currently under preparation. A fast-track Call for proposals is likely to be launched in the near future. The following topics are under consideration for inclusion in the first Call for proposals under the new programme: Vaccine development Phase I, II, and III Manufacturing capability Stability of vaccines during transport and storage...

07-11-2014
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υδάτινοι πόροι, η ανεπάρκεια και η διαχείρισή τους αποτελούν σημαντική πρόκληση για την περιοχή της Μεσογείου. Σε Ευρωπαϊκό και διακρατικό επίπεδο απαιτείται σχεδιασμός και συντονισμός των κοινών προσπαθειών και πολιτικών των ενδιαφερομένων χωρών για την αντιμετώπισή τους, με την προαγωγή και αξιοποίηση της έρευνας και καινοτομίας.  Στο πλαίσιο του ERANETΜΕD ανακοινώθηκε, τη 1η Νοεμβρίου 2014, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μετα...

06-11-2014
Αγαπητοί συνεργάτες,   Δείτε παρακάτω χρήσιμες ενημερώσεις για τον κλάδο ΤΠΕ εκ μέρους του Εθνικού Σημείου Επαφής και του EnterpriseEuropeNetwork-Hellas.   1. Απολογιστική έκθεση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα ICT κατά το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Δείτε την συνοπτική έκθεση του ΕΚΤ με τίτλο: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα FP7-ICT, Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013», η οποία συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Τεχνολογ...

04-11-2014
Η Εθνική Ψηφιακή Υποδομή για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες υλοποιείται από ένα δίκτυο Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων, το οποίο συγκροτήθηκε προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών. Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣαποτελείται από την Ακαδημία Αθηνών (συντονιστής), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,...

30-10-2014
We would like to invite you to participate in the European Conference on 'Transport safety: societal challenges, research solutions', that will take place in Genoa, Italy, on 4-5 December 2014.This event is organised jointly by the European Commission and the Italian Ministry of Education, Universities and Research, within the programme of activities of the Italian Presidency of the EU.The Conference brings together the key players in the field of transport safety and experts in the correspondin...

30-10-2014
The 2nd International Ocean Research Conference (IORC) is an opportunity for the scientific community to come together to plan the coming decade of international collaboration in marine science and technology, with a view to improving ocean governance. The inaugural IORC was held in June 2005, when the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC-UNESCO) with The Oceanography Society (TOS), brought attendees together to discuss expected developments in marine sciences in the decade...

30-10-2014
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ενημερωτικό κέντρο της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) διοργανώνουν από κοινού εκδήλωση με τίτλο: «Έρευνα στη Γερμανία», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014, 9.00- 15.00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ. (κόκκινο κτίριο, δίπλα στη Φοιτητική Λέσχη). ...

30-10-2014
SIS-RRI is an international Conference organised during the Italian Presidency of the Council of the European Union and supported by the European Commission. On November 19-21 the National Research Council (CNR) in collaboration with the Agency for the Promotion of European Research (APRE) will host the International Conference on “Science, Innovation and Society: achieving Responsabile Research and Innovation”.  The conference locations will be the Auditorium Parco della Musica and the MA...

30-10-2014
The 6th European Innovation Summit, organised by Knowledge4innovation, will take place from 17 to 20 November 2014 in the European Parliament in Brussels. The programme features more than 25 conference sessions and discussions on topics of great importance for everyone working in the area of innovation and more than 100 high-level speakers from the European parliament, the European Commission, the educational and the private sector. The motto of the this year’s edition is ‘A Mandate for Innovati...

27-10-2014
The next round of calls under the Smart, Green and Integrated Transport challenge of Horizon 2020 will be open starting from 10 December 2014. To support the preparation of proposals, the Transport Directorate of the European Commission's Research and Innovation Directorate-General is organising an Information Day on Monday 2 February 2015 from 9 AM till 6 PM in the Charlemagne building, rue de la Loi 170, Brussels. The aim of the day is to inform potential participants in the second round of...

27-10-2014
During the FIWARE Multi-Site Event, the prizes of the Smart Society Challenge have been awarded. The Challenge focused on the development of the most innovative applications for societal purposes, for instance apps for education, health care or social inclusion. In Seville, the jury valued the work of 18 teams, which have received training and have collaborated with FIWARE architects to improve their prototypes during the whole week. https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/fiware-smart-soc...

27-10-2014
The following link contains all the presentations/videos of the “ICT proposers day” organized by the European Commission and the Italian Presidency, on 9-10 October 2014 http://sol.tuttoeventi.it/streamingyoutube/ICT2014_6.aspx...

27-10-2014
The move towards a low-carbon Europe with secure energy at affordable prices, with the achievement of the EU 2020 and 2030 energy targets, requires a profound transformation of the entire energy system, from the supply to the demand side. The SET Plan aims at increasing and focusing the efforts in research and innovation while enhancing the market uptake of new solutions as well as strengthening EU leadership in the development of low-carbon energy technologies. The Conference will represent a u...

27-10-2014
On behalf of DG Enterprise and Industry, Ernst & Young Advisory is carrying out an online survey set to collect the views on the regulations and the progress made in the European standardisation system....

27-10-2014
Entrepreneurship, innovation and enterprise dynamics are at the core of technology development and growth. Comparative evidence on key drivers, patterns and trends, as well as framework conditions, and the way these shape entrepreneurship, innovation and enterprise dynamics is critical for the design of effective policies in support of employment and inclusive economic growth. The OECD Working Party on Industry Analysis (WPIA) is promoting the use of comparative firm-level evidence for policy m...

27-10-2014
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει έκθεση καινοτομίας και design, κεντρικό συνέδριο και ενημερωτικές ημερίδες/workshops για θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Στα πλαίσια του INNOVATION FORUM 2014 θα λειτουργήσει Έκθεση Καινοτομίας όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναδείξουν Νέα Προϊόντα - Νέες Τεχνολογίες - Νέες Υπηρεσίες, στους περίπου 30.000 επισκέπτες του MONEY SHOW ATHENS 2014. Σε όλους τους Εκθέτες θα δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσουν την εταιρεία και τα προϊόντα / υπηρεσίες τους δω...

27-10-2014
A Maltese company – Novaric Ltd. Specialising in research commercialisation is interested in collaborating in RISE and ITN projects. A brief profile of the company is below. NOVARIC Ltd. is a small and medium enterprise focusing mainly on research commercialisation activities in Malta and internationally. The core business objectives and goals of Novaric Ltd. are to create a research commercialisation platform for research institutions, independent researchers and industry. The concept of comme...

22-10-2014
Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε για χρήσιμες εξελίξεις εκ μέρους του Εθνικού Σημείου Επαφής ICT/FET και του Enterprise Europe Network. 1.      ICT Proposers' day: Αναλυτική παρουσίαση προκηρύξεων ICT έτους 2015 Στο πλαίσιο του Proposers' day στη Φλωρεντία έλαβε χώρα η αναλυτική παρουσίαση των προκηρύξεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα ICT του Ορίζοντα 2020 από τους αρμόδιους Project Officer της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές παρουσιά...

20-10-2014
Κατ’ εφαρμογήν: Α) των προβλεπομένων στη Συμφωνία για την ανάπτυξη της Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπεγράφη την  26η Μαΐου 1984  και Β) του Ελληνο-Κυπριακού 5ου Πρωτοκόλλου που υπεγράφη την 9η Φεβρουαρίου 2004 στην Αθήνα,  η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προκηρύξει δράση συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου στο τέλος του 2014 ή στις αρχές...

20-10-2014
Consultation on the standardisation of patents for new technologies is running from 14 October 2014 to 31 January 2015. You are invited to discuss on the efficiency of the rules and to suggest ideas for improvement regarding the new practices....