Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Γενικά Νέα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα Νέα γενικής φύσεως.

25-06-2013
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων έρευνας και καινοτομίας του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και προκήρυξε την πράξη «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 13 Ιουνίου 2013. Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση τη...

25-06-2013
The following call for Experienced Researchers has been published:•    Career Integration Grants (CIG)Are you an experienced researcher having worked in academic jobs? Would you like to conduct your research in Europe?  The CIG scheme offers career prospects to established researchers of any nationality looking for research funding opportunities and eager to move to a new institution.It can be used to bring experienced researchers to work in our University. More Information:...

25-06-2013
Objective: European Research Council ERC Proof of Concept Grant (Coordination and Support Action) provides additional funding to ERC grant holders to establish proof of concept, identify a development path and an Intellectual Property Rights (IPR) strategy for ideas arising from an ERC funded project. Minimum number of participants: At least one independent legal entity established in one of the Member States, or one of the Associated Countries (in the case of the participation of more than one...

17-06-2013
The initiative CIP Eco-innovation First Application and Market Replication Projects (hereinafter: "CIP Eco-innovation") is part of the Entrepreneurship and Innovation Programme.The three main aspects of CIP Eco-innovation are: Environmental benefits Economic benefits (including wide replication) Contribution of projects to innovation CIP Eco-innovation will support projects concerned with the first application or market replication of eco-innovative techniques, products, processes or pra...

14-06-2013
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, διοργάνωσαν με επιτυχία για δεύτερη συνεχή χρονιά το Διαγωνισμό «Οδύσσειες Καινοτομίας 2013». Ο Διαγωνισμός ανακοινώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2013. Από τις ομάδες ερευνητών που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής επιλέχθηκαν οκτώ ομάδες για να παρακολουθήσουν τα εντατικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2013, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου και στο Συνεδρια...

14-06-2013
Προ-δημοσίευση υλικού 1ης ΠρόσκλησηςΟ Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα», προτίθεται να δημοσιεύσει, στις 17 Ιουνίου 2013, την πρώτη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για ηλεκτρονικά βιβλία στη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική». Για το λόγο αυτό προ-δημοσιεύει όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης, ώστε αφενός να προετοιμασθούν εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι, αφετέρου να υποβάλουν τυχόν...

12-06-2013
Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 θα γίνει προγραμματισμένη 4/ωρη γενική διακοπή ρεύματος από τις 10:00 ως τις 14:00 σε όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λόγω προγραμματισμένων εργασιών στον Κεντρικό Υποσταθμό Μέσης Τάσης της Παν/πολης. Σε περίπτωση που οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα επανέλθει άμεσα, γι' αυτό θα πρέπει τα δίκτυα ρεύματος, να θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό Τάση. Από την Τεχνική Υπηρεσία Πληροφ: Τμήμα Συντήρησης τηλ 8666-8627-8622...

11-06-2013
Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων Ελλάδας – ESA με στόχο τον καθορισμό μέτρων βελτίωσης του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής της χώρας, η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρίες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε επίπεδο: α) τεχνολογικών περιοχών και β) Προγραμμάτων ESA και επιμέρους δράσεων οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Work Plans. Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση/καταγραφή των δυνατοτήτων της ελληνικ...

07-06-2013
Μετά την από 24-5-2013 ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (http://www.edulll.gr/?p=21645) βάσει της οποίας δύνανται να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις / ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 144 για το «Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ», σας υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα 10-6-2013 και ώρα 16:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων / ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι αιτήματα αντιρρήσεων που θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο της Ε...

06-06-2013
Ανακοινώνεται από τη ΓΓΕΤ ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της Α’ Φάσης των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/06/2012, για τη Θεματική Επιτροπή (ΘΕ) «01. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική – Επιστήμες Υπολογιστών».Στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, επισυνάπτεται αρχείο με τις προτάσεις (α/α, ακρωνύμιο) που προχωρούν στη Β’ Φάση της αξιολόγησης για το ανωτέρω Επιστημονικό Πεδίο (ΕΠ).Οι υποψήφιοι Κύριοι Ερευνητές των οποίων οι προτάσ...