Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
03-04-2019
18-04-2019
Τεκτονική ανάλυση ρηγμάτων, έρευνα πεδίου, συλλογή και ανάλυση δεδομένων....

Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
03-04-2019
18-04-2019
Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση και ανάλυση ευστάθειας πρανών σε συνθήκες σεισμικής φόρτισης....

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
02-04-2019
17-04-2019
ΕΕ1. Συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών-εκχυλίσματα. EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
02-04-2019
17-04-2019
ΕΕ1. Συλλογή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών-εκχυλίσματα. EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων...

HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
02-04-2019
17-04-2019
WP3 – T3.4 Design of the ambient and wearable sensors environment and activity monitoring (sensors integration), WP4 – T4.3 Behavioural modeling, T4.4 Progressive learning, WP5 – T5.2 User experience (acceptance and satisfaction) and feedback, T5.3 Virtual coaching v2...

Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
02-04-2019
17-04-2019
ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων...

HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
02-04-2019
17-04-2019
WP4 – T4.4 Progressive learning & WP5 – T5.1 Virtual coaching v1: 3D user interfaces and Integration of accessible interaction with intelligent analytic algorithms...

HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
02-04-2019
17-04-2019
WP3 – T3.4 Design of the ambient and wearable sensors environment and activity monitoring (Gait Analysis)...

Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries - VIOLIN
02-04-2019
17-04-2019
Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αρχιτεκτονική του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Σχεδίαση πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση του λογισμικού του εξυπηρετητή και του λογισμικού των τελικών χρηστών. Διενέργεια δοκιμών του συστήματος και έκδοση προτύπου προϊόντος....

mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)
02-04-2019
17-04-2019
EE4-Μελέτη Αξιολόγησης....

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (RIVER2RIVER)
01-04-2019
16-04-2019
Η μελέτη της ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων, η εκτίμηση της κατάστασης ιχθυοπληθυσμών, συγγραφή και υποβολή Τεχνικών Εκθέσεων....

Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας
01-04-2019
16-04-2019
Αριθμός συμβάσεων που θα συναφθούν: Τρεις (3) Αντικείμενο κάθε μιας από τις τρεις (3) συμβάσεις: ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υδρογελών και πολυμερικών υλικών ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών ex vivo ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων/υλικών in vitro σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισμούς και in vivo...

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ, ΣΕΘΥΕΑ (Τ1ΕΔΚ-02611)
01-04-2019
16-04-2019
Συμμετοχή στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό αποφυλλοποιημένου γραφενίου/ΗBPE και υποστυλωμένου γραφενίου, νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PEX/γραφένιο, ΡΕΧ/γραφενίου/ΗΒPE και ΡΕΧ/υποστυλωμένων γραφενίων με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, PE-RΤ/γραφενίου, γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, καθώς και την παραγωγή σωλήνων PEX και PE-RT με νανοεγκλείσματα γραφενίου....

Συνθετική Βιολογία: Από τις ωμικές τεχνολογίες στη γενωμική μηχανική (OMIC-ENGINE)
01-04-2019
16-04-2019
- Κατασκευή νανοσωματιδίων μιτοχονδριακής στόχευσης - Ανάπτυξη υπηρεσιών. Εναρμόνιση υπαρχουσών μεθοδολογιών και υπηρεσιών και ανάπτυξη νέων μέσω της ανάπτυξης νανοβιοκαταλυτικών εργαλείων και διατάξεων....

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
01-04-2019
16-04-2019
-      Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος παρακολούθησης (ΕΕ2) Π2.1: Αξιολόγηση του αυτόνομου πλωτού σταθμού καταγραφής και των δειγματοληψιών-αναλύσεων στο εργαστήριο ...

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
01-04-2019
16-04-2019
-      Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος παρακολούθησης (ΕΕ2) Π2.1: Αξιολόγηση του αυτόνομου πλωτού σταθμού καταγραφής και των δειγματοληψιών-αναλύσεων στο εργαστήριο ...

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
01-04-2019
16-04-2019
- Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση και μελέτη βιωσιμότητας (WP5). D5.1.1 - Long term operation through different conditions (catalyst mass, flow rates, reaction times etc) to obtain valuable operational and scale-up knowledge for achieving optimum removal rates, and for producing treated water of suitable quality  ...

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης νοσοκομειακών αποβλήτων με χρήση τεχνολογιών οξείδωσης με σκοπό την απομάκρυνση φαρμακευτικών ενώσεων από το υδάτινο περιβάλλον
01-04-2019
16-04-2019
- Υποστήριξη διαχειριστικού συντονισμού του έργου σε επίπεδο κοινοπραξίας, προετοιμασία και συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις (WP1) - Υποστήριξη συντονισμού ενεργειών διάχυσης σε επίπεδο κοινοπραξίας (WP2) - Παρακολούθηση τεχνικής υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, i) ανίχνευσης φαρμακευτικών ουσιών σε νοσοκομειακά λύματα (WP4) και - Συμμετοχή στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων του έργου (WP5)...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
01-04-2019
16-04-2019
Πληροφοριακή υποστήριξη του Έργου Ανάπτυξη και προσφορά, σε χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου υπηρεσιών εκπαιδευτικής στήριξης φοιτητών ΑμεΑ με τη χρήση προσβάσιμων σταθμών εργασίας και την εφαρμογή διαδικασιών για την αναταπόκρισή τους στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών τους και πρόσβαση τους σε βιβλιογραφικές πηγές και πληροφόρηση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφόρηση και εκπαιδευτικό υλικό με την αναβάθμιση και την αναπροσαρμογή των Ιστοσ...

20η Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων ΒΔ Ελλάδος
29-03-2019
15-04-2019
Εξαγωγή στοιχείων, εισαγωγή δεδομένων, στατιστική επεξεργασία, κατηγοριοποίηση, αρχειοθέτηση εγγράφων, κατάθεΣη εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΓΝΙ....

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ
29-03-2019
15-04-2019
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣTA ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
29-03-2019
15-04-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
29-03-2019
15-04-2019
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων....

Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου
07-03-2019
22-03-2019
Εισαγωγή Δεδομένων και διαγνωστικά ερωτηματολόγια (ΠΕ2) Ανάπτυξη διαγνωστικών ερωτηματολογίων Συλλογή δεδομένων από τα ερωτηματολόγια Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου Συλλογή δεδομένων από το κλινικό πρωτόκολλο ...

Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου
07-03-2019
22-03-2019
Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Εκτέλεση και παρακολούθηση μελετών ύπνου Ανάλυση αποτελεσμάτων μελετών ύπνου Εκπαίδευση προσωπικού στις μελέτες ύπνου ...

Ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας καθώς και ανάπτυξη υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης του συνδρόμου
07-03-2019
22-03-2019
Κλινικό πρωτόκολλο και διαγνωστικοί έλεγχοι (ΠΕ4) Σύνταξη του κλινικού πρωτοκόλλου Αξιολόγηση ένταξης ασθενών στο κλινικό πρωτόκολλο Αξιολόγηση αποτελεσμάτων μελετών Ύπνου ...

Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
06-03-2019
21-03-2019
«Διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Περιγραφή αντικειμένου: Διοικητική υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ..Ε..ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συνεργασία με Πρόεδρο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Συνεργασία με Επιστημονικά υπεύθυνους προγραμμάτων επιμόρφωσης, Επικοινωνία και παροχή πληροφοριών προς εκπαιδευόμενους και ενδιαφερόμενους ...

Πρότυπες Τεχνολογίες Πιστοποίησης και Ιχνηλασιμότητας για την Ανάδειξη του Τοπικού Οίνου - WINETY
28-02-2019
15-03-2019
Ανάπτυξη Σεναρίων και κριτηρίων αξιολόγησης σχετικά με τεχνικές απαιτήσεις του έργου Έρευνα κι ανάπτυξη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της Υγιεινής του τελικού προϊόντος, βασισμένοι στη συλλογή στοιχείων από αισθητήρες, εγκατεστημένους σε κάθε βήμα της παραγωγής και διάθεσης Εργαστηριακές δοκιμές για επικύρωση της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας Σχεδιασμός της πιλοτικής λειτουργίας κι αξιολόγηση ...

Ανάπτυξη οn line εργαλείων (on Line toolkits) καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών ΤΠΕ (on line platform) για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας ....(DesignThinkingSMEs)
27-02-2019
14-03-2019
Ανάπτυξη «Design Thinking» συνεργατικής Πλατφόρμας. Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής επαυξημένης πραγματικότητας έντυπων μέσων επικοινωνίας και διεπαφής (API) για την διάθεση του πολυμεσικού υλικού. Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. ...

Βιοπληροφορική ανάλυση μεγάλου όγκου γενωμικών δεδομένων ασθενών με όγκο εγκεφάλου και ανάπτυξη εξελιγμένων αλγόριθμων για την εύρεση βιοδεικτών και την πρόβλεψη της πιθανότητας κυτταρικών μεταλλάξεων
27-02-2019
14-03-2019
Συλλογή δεδομένων σχετικά με τους όγκους εγκεφάλου και ειδικότερα του γλοιοβλαστώματος στις ενότητες εργασίας....

Ανάπτυξη οn line εργαλείων (on Line toolkits) καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών ΤΠΕ (on line platform) για την εφαρμογή της μεθοδολογίας «Σχεδιαστικής Σκέψης» (Design Thinking) και της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας ....(DesignThinkingSMEs)
27-02-2019
14-03-2019
Ανάπτυξη «Design Thinking» συνεργατικής Πλατφόρμας. Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής επαυξημένης πραγματικότητας έντυπων μέσων επικοινωνίας και διεπαφής (API) για την διάθεση του πολυμεσικού υλικού. Πιλοτική λειτουργία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. ...

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΦΕΛΛΟ,ΡΗΤΙΝΕΣ,ΚΑΙ ΕΔΩΔΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
22-02-2019
12-03-2019
ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών εταίρων (επιστημόνων, επαγγελματιών καλλιεργητών, μεταπρατών κ.α.) σχετικών με Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα και συγκεκριμένα με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά εμπορικής αξίας. Πιο συγκεκριμένα τα επιμέρους πακέτα εργασίας όπως περιγράφονται στη σύμβαση αναφέρονται παρακάτω: WP1 Engaging the actors in interregional innovation networks WP2 Sharing Knowledge spreading Innovation WP3 Opening innovation, solving problems and scaling up through cross sector fertilization...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
20-02-2019
07-03-2019
Στο παρόν έργο θα συμμετάσχει ενεργά στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη μετάφραση και χορήγηση ερωτηματολογίων, στη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε στατιστικά πακέτα στην πιλοτική και κύρια φάση της έρευνας, και στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επίσης θα συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και στην παρουσίαση ανακοινώσεων σε συνέδρια....

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
20-02-2019
07-03-2019
Στο παρόν έργο θα συμμετάσχει ενεργά στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, στη μετάφραση και χορήγηση ερωτηματολογίων, στη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων σε στατιστικά πακέτα στην πιλοτική και κύρια φάση της έρευνας, και στη διάχυση των αποτελεσμάτων. Επίσης θα συμμετάσχει στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και στην παρουσίαση ανακοινώσεων σε συνέδρια....

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ — SILICOFCM
15-02-2019
04-03-2019
: Upgrade MUSICO platform : Upgrade FE biomechanical simulation Επιπλέον στην ανάπτυξη των απαραίτητων διαδικτυακών εφαρμογών, modules και την μεταξύ τους επικοινωνία για την υλοποίηση της πλατφόρμας τεχνολογίας νέφους SILICOFCM (WP7). : Integration in the cloud platform ...

InSilc: In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation
15-02-2019
04-03-2019
3D reconstruction tool of coronary arteries and plaque morphology, Library of virtual population for in-silico drug eluting BVS implantation, Proof of concept clinical study report, Cloud platform evaluation and usability, Report of framework for the platform adoption and regulatory issues, ‘Virtual’ scenarios...

InSilc: In-silico trials for drug-eluting BVS design, development and evaluation
15-02-2019
04-03-2019
Exploitation plan/ IPR report, Dissemination plan and activities, Cost effectiveness analysis and impact assessment, Proof of concept clinical study report...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-02-2019
05-03-2019
Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-02-2019
28-02-2019
Ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών υποστήριξης φοιτητών ΑμεΑ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημιουργία προσβάσιμων τεκμηρίων και ένταξη τους στην υπηρεσία AmeLib του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, καταλογογράφηση υλικού στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ενεργοποίηση των υποδομών και των συλλογών Braille της Βιβλιοθήκης για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης, προώθηση της υπηρεσίας και υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ στη χρήση των πηγών της Βιβλιοθήκης, παροχή τεχνογνωσίας για...

Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
13-02-2019
28-02-2019
Αντικείμενο κάθε μιας από τις δυο (2) συμβάσεις: Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)
13-02-2019
28-02-2019
EE2 - Ανάπτυξη μηχανισμού ανάλυσης εικόνων MRI και ΕΕ5 - Αξιολόγηση ProMiSi....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-02-2019
28-02-2019
Πληροφοριακή υποστήριξη του Έργου Ανάπτυξη και προσφορά, σε χώρους της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου υπηρεσιών εκπαιδευτικής στήριξης φοιτητών ΑμεΑ με τη χρήση προσβάσιμων σταθμών εργασίας και την εφαρμογή διαδικασιών για την αναταπόκρισή τους στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών τους και πρόσβαση τους σε βιβλιογραφικές πηγές και πληροφόρηση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφόρηση και εκπαιδευτικό υλικό με την αναβάθμιση και την αναπροσαρμογή των Ιστοσ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-02-2019
28-02-2019
Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του Έργου. Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου. Στήριξη του Υπεύθυνο του έργου και της Επιστημονικής Επιτροπής στη διοικητική και οργανωτική διαχείριση του έργου. Λειτουργία της Μονάδας Στήριξης για ΦμεΑ και ΕΚΟ στην αποστολή της, και του ολοκληρωμένου συστήματος υπηρεσιών υποστήριξης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ΦμεΑ και...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13-02-2019
28-02-2019
Δημιουργία Κειμένων σε γραφή Βraille Λειτουργία εξοπλισμού και εκπαίδευση στην χρήση του από άτομα με προβλήματα Όρασης Παροχή Υπηρεσίας Τηλεδιερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα, ...

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
07-02-2019
22-02-2019
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1και 3 στο/α πακέτο/α εργασίας 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων (για την περιοχή της Ηπείρου), 1.6: Δημοσίευση για τα αποτελέσματα της καταγραφής ποικιλιών οπωροφόρων 3.1: Οδηγός καλλιέργειας επιλεγμένων οπωροφόρων δένδρων....

Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων (EcoVariety)
07-02-2019
22-02-2019
Η συνεργασία αφορά συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1,3 και 4 στο/α πακέτο/α εργασίας: 1.2: Έκθεση αποτελεσμάτων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων (για την περιοχή της Ηπείρου), 3.3 Έκθεση εργασιών από τη γενετική ταυτοποίηση ποικιλιών οπωροφόρων δένδρων) και 4.7: Δημοσίευση για τα αποτελέσματα του έργου σε σχέση με τις ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων....

Ανάπτυξη και μελέτη συστήματος ενδοστεφανιαίας μεταλλικής πρόθεσης (στεντ) με χρήση βιοαποικοδομήσιμων βιουλικών για στοχευμένη και ελεγχόμενη απελευθέρωση καινοτόμου φαρμάκου
07-02-2019
22-02-2019
EE4-Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
07-02-2019
22-02-2019
«Ενσωμάτωση μετρήσεων στη διαδικασία πρόγνωσης καιρού.» και ειδικότερα «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης καιρού WRF από μετρήσεις αισθητήρων. Πρόγνωση και επικύρωση δεικτών κινδύνου πυρκαγιών.»...

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ
07-02-2019
22-02-2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
07-02-2019
22-02-2019
Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίαση υπηρεσίας εύρεσης βέλτιστης δρομολόγησης για ΑμΕΑ (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)...