Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20751/2014
15-10-2014
30-10-2014
Κωνσταντίνος Τσιλίδης
Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
81276

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιδημιολογία, τη Βιοστατιστική ή σε άλλες συναφείς ιατρικές ή παρα-ιατρικές επιστήμες

40

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων

30 (ανώτατος βαθμός ανάλογα με τον αριθμό των δημοσιευμένων άρθρων-1 βαθμός ανά δημοσίευση)

Ιατρική εκπαίδευση ή καλή γενική γνώση κλινικών προβλημάτων

10 (ανώτατος βαθμός ανάλογα με τις γνώσεις)

Εμπειρία χρήσης στατιστικών προγραμμάτων

10 (ανώτατος βαθμός ανάλογα με την εμπειρία-ανά μήνα)

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

10 (ανώτατος βαθμός ανάλογα με τη γνώση-πτυχίο)

Σύνολο

100

Συγγραφή και συμμετοχή στους στόχους της πρώτης ενότητας εργασίας με τίτλο "αρτηριακή πίεση και καρκίνος". Συγκεκριμένα ο ερευνητής θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα: 1) Μετα-ανάλυση επιδημιολογικών μελετών για τη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης με τον καρκίνο και 2) Στατιστική ανάλυση πρωτογενών δεδομένων από μεγάλη Ευρωπαϊκή μελέτη για την αρτηριακή πίεση και τον καρκίνο

e-max.it: your social media marketing partner