Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8109/2014
15-04-2014
05-05-2014
Επαμεινώνδας Τσιάνος, Καθηγητής Παθολογίας
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
81086

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Τμήματος Φυσικής

30/100

Διδακτορική διατριβή Ιατρικής Σχολής/Βιοϊατρικής τεχνολογίας με έμφαση στην επεξεργασία εικόνας βιολογικών πειραμάτων

30/100

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρίας συναφής με επεξεργασία εικόνας βιολογικών πειραμάτων/βιoϊατρικών εικόνων.

15/100

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην επεξεργασία εικόνων βιολογικών πειραμάτων.

15/100

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα

10/100

Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ):

  • συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων,
  • συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων,
  • συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου.

Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ)

  • συμμετοχή στην ανάπτυξης πλατφόρμας λογισμικού αυτόματης ανάλυσης και μέτρησης κολλαγόνου,
  • συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος,

συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος

e-max.it: your social media marketing partner