Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7541/2014
09-04-2014
25-04-2014
Καθηγητής Μ. Καρακασίδης
Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών και Μεθόδων Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της Παραδοσιακής Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας
80765

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Τμήματος Φυσικού ή Χημικού ή Μηχανικού Υλικών

30/100

Κάτοχος Master ή Διδακτορικού

30/100

Εργαστηριακή εμπειρία                             στον Χαρακτηρισμό Υλικών με ακτίνες-Χ και σε ανάπτυξη Λεπτών Υμενίων

30/100

Συνέντευξη

10/100

Ποσοτική ανάλυση της καθαρότητας και γνησιότητας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας με τεχνικές ακτινών - Χ

e-max.it: your social media marketing partner