Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4910/2014
11-03-2014
24-03-2014
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
80794

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Χημείας

20

Εμπειρία σε ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα

30

Τουλάχιστον 12μηνη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

20

Καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές τεχνικές υγρής και αέριας χρωματογραφίας

30

1.«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας

2.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ

3.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού

4.Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών

5.Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης

6.Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων

7.Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων

8.Βελτιστοποίηση λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων

e-max.it: your social media marketing partner