Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4907/2014
11-03-2014
24-03-2014
Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
80794

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος Πτυχίου Χημείας ή Περιβαλλοντολόγου

20

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή των αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών ρύπων.

30

Διδακτορική διατριβή στην γνωστική περιοχή της φωτοκατάλυσης οργανικών ρύπων.

20

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι όπως αποδεικνύεται από τις μεταπτυχιακές διατριβές και από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε συνέδρια:

  • Ανάλυση οργανικών ρύπων με τεχνικές αέριας και υγρής χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας

30

1.«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας

2.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ

3.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού

4.Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών

5.Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης

6.Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων

7.Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων

8.Βελτιστοποίηση λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης των επιλεγμένων ενώσεων

e-max.it: your social media marketing partner