Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24370/2021
21-05-2021
07-06-2021
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
82773

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή ισότιμος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων διαστρωμάτωσης ασθενών στην καρδιαγγειακή νόσο

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση δεδομένων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ενέργειες διάχυσης και εμπορευματοποίησης

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένων γλωσσών: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 20 με max 200

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια

Ανακοινώσεις x 50 με max 500

  • Πακέτο εργασίας «WP3, T3.2 Identification of causal relationships, rules and patterns».
  • Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 Workflows of the risk stratification model of CVD-depression co/multimorbidity».
  • Πακέτο εργασίας «WP7, T7.1 Monitoring legal, ethical, data protection, privacy and security issues».
  • Πακέτο εργασίας «WP8, T8.1 Detailed planning of the Dissemination Strategy & implementation of dissemination activities, T8.3 Exploitation plan».
  • Πακέτο εργασίας «WP9, T9.1 Work plan delineation,T9.6  Implementation of gender equality policy».
e-max.it: your social media marketing partner