Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24347/2021
21-05-2021
07-06-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας

Βαθμός πτυχίου Χ 20 μόρια

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία-Βιοδραστικές Ενώσεις

Βαθμός πτυχίου Χ 10 μόρια

Υποψήφιος/α Διδάκτορας τμήματος Χημείας με αντικείμενο ειδίκευσης την Βιοχημεία

ON/OFF

Εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου σε αναλυτικές τεχνικές (HPLC, GC, φασματομετρία μάζας, πρωτεομική ανάλυση)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

Άριστη γνώση τεχνικών Βιοχημείας όπως MTT, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, καλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων, καλλιέργειες βακτηρίων, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (qRT-PCR), τεχνικές προσδιορισμού πρωτεϊνών (Lowry, Bradford), τεχνικές απομόνωσης εξωκυττάριων κυστιδίων από κυτταροκαλλιέργειες και βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα), ηλεκτρονιακή μικροσκοπία (TEM, SEM)

Μήνες εμπειρίας Χ 10 μόρια

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

Αριθμός δημοσιεύσεων

10 μονάδες/δημοσίευση

Αριθμός ανακοινώσεων σε συνέδρια

5 μονάδες/ανακοίνωση

Παροχή επικουρικού έργου σε προπτυχιακά εργαστήρια Βιοχημείας

3 και περισσότερα εξάμηνα: 50 μονάδες

2 εξάμηνα:20 μονάδες

1 εξάμηνο: 10 μονάδες

Γνώση χειρισμού προγραμμάτων επεξεργασίας πειραματικών δεδομένων (EXCEL, Origin, SPSS)

Άριστη γνώση: 100 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 70 μόρια

Καλή γνώση: 40 μόρια

  • «Χημικό και βιολειτουργικό προφίλ βελτιωμένων ελαιολάδων με πρόσθετα αρωματικά φυτά»:
  • Ποιοτική σύσταση αιθέριων ελαίων (GC-MS).
  • Φαινολικά συστατικά (πχ φαινολικά οξέα) (LC-MS).
  • Ολική περιεκτικότητα σε φαινολικά συστατικά.
  • Αντιοξειδωτική ικανότητα Μεθανολικού εκχυλίσματος και αιθέριων ελαίων (DPPH).
  • Πρωτεϊνικό και ισοενζυμικό προφίλ των επιλεγμένων μανιταριών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών.
  • Δράσεις δημοσιότητας και προβολής.
e-max.it: your social media marketing partner