Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2434/2021
21-05-2021
07-06-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Χημείας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Χημεία ή συναφές

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία σε χαρακτηρισμό ενώσεων ανόργανων και οργανικών με φασματοσκοπία 1Η και 13C. Εμπειρία σε φασματοσκοπία NOE και ανάλυση φασμάτων δύο διαστάσεων: COSY, TOCSY HSQC και HMBC.

30 μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 60 μόρια

Ερευνητική εργαστηριακή εμπειρία στη σύνθεση ανόργανων ενώσεων ως αντιδραστήρια μετατόπισης στην φασματοσκοπία NMR (shift reagents).

15 μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 30 μόρια

Άριστη γνώση Αγγλικών (C2)

10 μόρια

Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις.

e-max.it: your social media marketing partner