Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23752/2021
18-05-2021
02-06-2021
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχιούχος γεωπονικών επιστημών με ειδίκευση στη δενδροκομία

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε φυτώρια, διαδικασίες παρασκευής ζωοτροφών, αποθήκευση σπόρων, διαχείριση γαλακτοκομικών προϊόντων

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία στον έλεγχο αγροτικών βιολογικών καλλιεργειών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία στην αξιολόγηση των επιπτώσεων λόγω καιρικών συνθηκών ή βιολογικών παραγόντων σε αγροτικά προϊόντα

ON/OFF

Εμπειρία στην επεξεργασία και διαχείριση αρωματικών φυτών

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στην επίδραση της άρδευσης και λίπανσης στα μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά φυτικών προϊόντων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

10 (επίπεδο C2) / 5 (επίπεδο B2)

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-      Επεξεργασία και διαχείριση αρωματικών φυτών

-      Έλεγχος βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία

10

10

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 (Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο συσκευασμένων προϊόντων αγροδιατροφής) και ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner