Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23738/2021
18-05-2021
02-06-2021
ΜΑΤΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
82873

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Βιολόγος με ειδίκευση στη μοριακή βιολογία βακτηρίων/μοριακή γενετική

ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέματα απομόνωσης και χαρακτηρισμού γονιδίων βακτηρίων

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στη χρήση τεχνικών μοριακής βιολογίας (DNA, RNA) και βιοχημείας, για την γενετική ανάλυση σχετικά με αντιμικροβιακή δραστικότητα, καθώς και στη χρήση μοριακών τεχνικών για την μελέτη εξωχρομοσωμικών γενετικών στοιχείων, και στη βιοπληροφορική ανάλυση μοριακών δεδομένων.

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στη μελέτη της καλλιέργειας φυτικών ειδών με χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2

ON/OFF

Συνέντευξη – Θεματικές ενότητες:

-      Τεχνικές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας

-      Μοριακές διαγνωστικές τεχνικές

Έως 10 Μονάδες

Έως 10 Μονάδες

Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ3 (Εξακρίβωση της γνησιότητας των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών από απάτη και νοθεία) και ΠΕ4 (Εκτίμηση της καταλληλόλητας της συσκευασίας τροφίμων), όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου.

e-max.it: your social media marketing partner