Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23630/2021
18-05-2021
02-06-2021
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ (SEMI-WEB)
82818

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας Μηχανικός Υλικών ή Χημικός Μηχανικός ή Φυσικός ή Χημικός ή συναφούς αντικειμένου

ON/0FF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε ή Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών

ON/0FF

Εμπειρία σε θέματα σύνθεσης και χαρακτηρισμού κεραμικών  υλικών (Σύνθεση υψηλών θερμοκρασιών, σύνθεση νανοσωματιδίων, XRD, RAMAN, FTIR, DTA/TGA/DSC, κλπ).

Μήνες x 1 με max 24

Εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση πυρίμαχων κεραμικών

Μήνες x 1 με max 24

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία ως Υποψήφιος Διδάκτορας

Μήνες x 1 με max 24

  1. Επιλογή δομικών στοιχείων-Θέσπιση προδιαγραφών (EE1).
  2. Παρασκευή νανοϋλικών άνθρακα και χρήση τους για την ανάπτυξη σύνθετων υλικών μεταβολής φάσης (ΕΕ2).
e-max.it: your social media marketing partner