Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23283/2021
14-05-2021
31-05-2021
ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
82868

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με τη Βιοπληροφορική ή την Βιοστατιστική

ON/OFF

Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την Βιοπληροφορική

ON/OFF

Γνώση Στατιστικών Πακέτων SPSS, Stata, R

ON/OFF

Γνώση Λογισμικού Βιοπληροφορικής Plink, METAL

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με την Βιοστατιστική ή την Βιοπληροφορική

Μήνες Εργασίας Χ 5, Μέγιστο 250

Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Βιοστατιστικής, Βιοπληροφορικής

Δημοσιεύσεις Χ 2, Μέγιστο 20

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή Γνώση: 5

Πολύ καλή Γνώση: 10

Άριστη Γνώση: 15

Σχεδιασμός και εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης σε μεγαδεδομένα:

  • Απαιτήσεις και προδιαγραφές υπερυπολογιστή, διαλειτουργικότητα και αξιολόγηση συστήματος.
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων ασθενών με κινητικές διαταραχές.
  • Αξιολόγηση των βιοστατιστικών μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς.
e-max.it: your social media marketing partner