Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23044/2021
13-05-2021
28-05-2021
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
82496

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Α. Πτυχίο κλάδων πληροφορικής πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Β. Ετήσια, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιπρόσθετη, πέραν της ετήσιας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, ως πληροφορικός. Προσμετρώνται έως 36 μήνες επιπρόσθετης εμπειρίας.

Μία (1) ανά μήνα

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Τέσσερεις (4)

Στο βιογραφικό σημείωμα να γίνεται σύντομη περιγραφή από εμπειρία στα (εφόσον υπάρχει):

 

Λειτουργικά συστήματα Linux, windows.

Δύο (2)

Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και ιστοσελίδων (Joomla, Wordpress).

Δύο (2)

Αυτοματισμού γραφείου (MS Office, συνεργατικά εργαλεία Google), Limesurvey.

Δύο (2)

Βάσεις δεδομένων (php/mysql).

Δύο (2)

Υποστήριξη υλικού.

Δύο (2)

Τεχνική υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων υλικού και λογισμικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

e-max.it: your social media marketing partner