Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20285/2021
27-04-2021
12-05-2021
ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
82869

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίo και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ON/OFF

3

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ON/OFF

4

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

5 μόρια ανά δημοσίευση με μέγιστο τα 10 μόρια

5

Ερευνητική, εργαστηριακή εμπειρία στο χαρακτηρισμο υλικών

ΟΝ/OFF

6

Προσωπική συνέντευξη

0-40

Διερευνώνται:

α)γνώση/εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης έως 10 μόρια

β) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης έως 10 μόρια,

γ) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας,

ανάληψης ευθυνών, η αποτελεσματικότητα έως 10 μόρια

και

δ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης έως 10 μόρια.

7

Γνώση Αγγλικών

Καλή γνώση-10 μόρια

Άριστη γνώση-20 μόρια

Μελέτη αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς με μCT.

e-max.it: your social media marketing partner