Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 20244/2021
27-04-2021
12-05-2021
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

Α/Α

              ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ή Ναι/Όχι

1

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

                 Ναι/Όχι

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή βασικό πτυχίο με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ειδικότητας ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

                 Ναι/Όχι

3

Βαθμός συνάφειας εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής με το αντικείμενο του έργου.

                   0-20

4

Σχετικές Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια (2 μονάδες/δημοσίευση ή ανακοίνωση)

                   0-10

5

Σχετική ερευνητική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία

                   0-10

6

Τεχνική εμπειρία σε:

1.     Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας, όπως PCR, qPCR, κατασκευές DNA, διαμόλυνση κυττάρων, ανοσοκατακρήμνιση.

2.     Βασικές μεθόδους Κυτταρικής Βιολογίας, όπως καλλιέργεια κυττάρων, κυτταρική κλασμάτωση.

3.     Βασικές μορφολογικές μεθόδους, όπως φωτομικροσκοπία, μικροσκοπία φθορισμού, συνεστιακή μικροσκοπία.

4.     Χρήση στατιστικών μεθόδων και ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων.

                  

                   0-40

 

Α/Α

              ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Καλή ή πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

                 0-10

2

Συνέντευξη (με τηλεδιάσκεψη στους 3 επικρατέστερους υποψηφίους εάν κριθεί απαραίτητο)

                 0-10

Ετερογένεια και δυναμική διαφοροποίησης εμβρυονικών βλαστικών κυττάρων.

e-max.it: your social media marketing partner